DONT UNDERESTIMATE ALLERGIES RELATED PILLS

Tıbbi tedavide kullanılan ilaçlar faydalı oldukları gibi alerjik reaksiyonlar da oluşturabilmektedir.

1. Hangi ilaçlar en çok alerji oluştururlar?
Penisilin, sulfonamd, sefalosporinler, asprin, novalgin gibi ağrı kesici ileçalar, antiromatizmal ilaçlar, soğuk algınlığı ilaçları, epilepsi ilaçları, lokal ve genel aneztezide kullanılan ilaçlar.

2. Bir ilacın alerji sıklığı nelere bağlıdır?
Bunlar hastaya ve ilaca bağlı özellikler olabilir.
a- Karmaşık yapıda olan ilaçlar daha fazla alerji yapar.
b- İlacın veriliş yolu önemlidir. En fazla alerji deri altı ve damar içine uygulandığında görülür. Oral yolla oluşan reaksiyonlar daha hafif seyreder (genellikle).
c- Genetik faktörler alerji oluşumunu etkiler.
d- Kadınlarda daha fazla alerjik reaksiyon oluşur.
e- Yaş ilerledikçe alerjik reaksiyon riski artar.
f- Karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi hastalıklar ilaç metabolizmasında değişiklik oluşturabilir.

3. Kaç çeşit alerjik reaksiyon vardır? En önemlileri ve en çok görülenler hangileridir?
4 çeşit alerjik reaksiyon vardır. Tip1,Tip2, Tip3, Tip4
Tip1 (anaflaksi, anjiödem, ürtiker)
Tip2 (hemoltik anemi)
Tip3 (serum hastalığı ve immün kompleks hastalıkları)
Tip4 (lenfositlerle oluşan PPD reaksiyonu)

En önemli Tip1 reaksiyonudur.
Ürtiker , anjiödem , burun akıntısı, hapşırma, nefes darlığı, hırıltılı solunum, bulantı, kusma, karın ağrısı bu tip alerjinin organ bulgularıdır.

4. En çok görülen antibiyotik alerjisi hangisidir?
İlaç alerjilerinden en çok görülen ve önemli penisilin alerjisidir. Penisilin geniş spektrumlu olması , ucuz olması, kolay bulunması ve toksisitesinin çok düşük olması nedeni ile çok kullanılan bir ilaçtır. 4 yaşına kadar olan çocukların büyük çoğunluğuna , 4-9 yaşındakilerin yarısına penisilin içeren antibiyotikler yazılmaktadır. Penisilin alerjisi en çok enjeksiyon şeklinde uygulamalarda görülür. Bu şekilde uygulamalarda ölüm oranı yaklaşık 100.000 de 1-2 civarındadır.

Oral yolla kullanımlarda ölüm oranı çok azdır. Penisilin gibi ilaçlar; romatizmal ateş, bakteriyel endokardit menenjit, pnömoni, son zamanlarda artış gösteren frengi tedavisinde mutlaka kullanılması gerekir. Hasta penisiline alerjik ise penisilin dilue edilerek artan dozlarda hastaya kısa aralıklarla verilir. Böylece penisiline karşı DESENSİTİZASYON oluşturulur.

5. İlaç alerji tanısı nasıl konulur?
İlaç alerjilerinin tanısı, iyi bir sorgulama, laboratuarı tetkikleri ve deri testleri ile konur.
Ancak deri testlerinde kullanılan antijenler her zaman kolaylıkla bulunamaz ve her koşulda uygulanamaz. Bunun için alerji oluşturan ilacı kullanmayıp bunun yerine başka bir seçenek tercih edilmelidir.

6. Alerjisinin en tehlikelisi hangisidir?
İlaç alerjilerinde en korkulanı anaflaksi oluşmasıdır. Anaflakside ürtiker anjiödem larinks ödemi, asfiksi , nefes darlığı ve şuur kaybı görülebilir. Anaflaksi en çok 20-50 yaş arasında görülür. 12 yaşın altında görülme sıklığı çok seyrektir.

7. İlaç alerjisi tedavisinde ne yapılır?
- Hasta öncelikle çok iyi sorgulanır. Gerçekten ilaç alerjisi mi ? Yoksa basit bir senkop mu? belirlenir.
- Alerji olduğu ilacı ve bu ilacı içeren başka preparatları bir süre almaması önerilir.
- Hasta da bulunan diğer hastalıklar araştırılır.
- Alerji olduğu bilinen ilacın yerine kullanılabilen başka ilaçlar önerilir.
- İlaç alerjisi olan kişinin özellikle ağrı kesici ilaçlar ve boyalı yiyecek içeceklerden kaçınması söylenir.
- Alerji olabileceği düşünülen ilacın test için bilinen alerjeni varsa bununla deri testi yapılabilir.
- Hastanın yanında acil tedavide kullanılabileceği ilaçlar bulundurması önerilir. (kortikosteroid . antihistamin, adrenalin vs.)
- İlaç alerjisi bulunan kişi gerekirse boynuna alerjisi olduğu ilaçları içeren bir künye takmalı, alerji olduğu ilaçlar konusunda bilinçlendirilmeli, kişi doktora gittiğinde alerji olduğu ilaçları bildirmeli ve hasta kendiliğinden rastgele ilaç kullanmamalıdır.