Türkiye Hastanesi Radyoloji Ünitesi bölümümüzde bulunan Uzman Doktorları ve Radyoloji Teknikerleri ile ileri teknolojik cihazlarla donatılmış olarak, diğer branşlardaki hekimlerimizin tetkik talepleri doğrultusunda 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.

Modern Tıp’ta, birçok hastalığın erken tanısı için radyolojik tetkikler önem taşımaktadır. Türkiye Hastanesi Radyoloji Kliniği bu önemin bilinci ile ileri teknolojik donanıma sahip cihazları bulundurmaktadır.

-          Magnetik Rezonans Görüntüleme
           (1.5 Tesla Siemens Magnetom Avanto MR cihazı 18 kanal yüksek gradientli)

-          Bilgisayarlı Tomografi

-          Direkt Radyografi Sistemleri + CR Teknolojisi

-          Ultrasonografi + Doppler Ultrasonografi + 2.Düzey Obstetrik Ultrasonografi

-          Kemik dansitometre (BT Kantitatif QCT)

-          Panoramik rontgen

-          Floroskopi + CR ile dijitalize

-          Girişimsel Radyoloji
 

EMAR (MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME)
Hastanemiz en son teknolojik gelişmeleri içeren 1.5 Tesla Siemens Magnetom Avanto MRI cihazı ile Ağustos 2014 tarihinden itibaren hasta kabulune başlamış olup sizlere 23 yıldır verdiği hizmetlerini kaliteyi üst düzeylere çıkararak sunmaya devam etmektedir.

18 kanallı RF sistemi ve yüksek gradientli performansı ile 1.5 Tesla MRI cihazı yüksek çözünürlüklü ve hızlı görüntüleme özelliğiyle, doktorlarımıza hızlı, kapsamlı ve eksiksiz tetkiklerde bulunma imkânı sunmaktadır. Günümüzün seçkin magnet homojenitesi ve performansına sahip olan Emar sistemi ile son derece net ve keskin görüntüler elde edilmektedir.

 

-          Beyin, göz, iç kulak, hipofiz, çene eklemi,
           beyin vasküler yapıları (atardamar ve toplardamar gibi), kafa bölgesine yönelik incelemeler

-          Boyun, gırtlak, yutak tükrük bezleri, dil ve çevre yapılar

-          Akciğerler ve kalple ilişkili bütün damarlar

-          Karın içi organlar (üst karın-alt karın)

-          Boyun, sırt bölgesi, omurga patolojileri (servikal, torakal, lomber, sakrum, koksiks)

-          Omuz, kol, dirsek, el bileği, el, uyluk, kalça, diz, bacak, ayak,
           ayak bileği uzuvlarının kemik ve yumuşak dokuları ile eklemlerinin değerlendirilmesi

-          Tüm vücuttaki damarların değerlendirilmesi (anjiografi)

-          MR Spektroskopi

-          Kranial ve Abdominal Difüzyon görüntüleme

-          Perfüzyon görüntüleme

-          MRCP (Kolanjiografi)

-          MR Pyelografi

-          MR Myelografi

-          MR Ürografi

-          Kinematik incelemeler

-          Tüm vücut metastaz tarama

-          Dinamik incelemeler (karaciğer, meme)

-          Bölgesel anjio incelemeleri

-          Meme MR

-          MR 3D görüntüleme

 

MR incelemesi 10 ile 20 dakika arasında sürmektedir. Yüksek gücüne rağmen (1,5 Tesla) kullandığımız MR cihazı tünel içyapısının daha geniş olması nedeni ile kapalı alan korkulu (klostrofobik) hastalarda büyük kolaylık sağlamaktadır.

(Yapılan incelemelerin sonuçlandırılma süresi 1-2 saat içinde gerçekleştirilip hastaya teslim edilmektedir).

 

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ
Hastanemiz Radyoloji ünitesinde (Toshiba Asteion Modeli) ile diğer tomografi cihazlarına göre daha ince (1mm kesitler ile) daha net görüntüler elde edilebilmektedir.

Ayrıca en önemli farklılığı 3D görüntüler elde edilebilmesi oluşturmaktadır. Böylece Cerrahların lezyonu daha iyi yorumlaması mümkün olmakta ve ameliyatlarda kolaylık sağlamaktadır.

Ayrıca tomografi eşliğinde şüpheli kitlelerden biyopsi yapılabilmektedir.

 

DİREKT RADYOLOJİK İNCELEMELER
Bölümümüzde tüm direkt rontgen incelemeleri yapılmakta olup CR sistemi ile dijitalize edilmekkedir. Tüm tetkikler radyoloji teknikerleri tarafından uzman doktorların kontrolünde yapılmakta ve anında raporlanmaktadır. Ayrıca yatan hastalar için bu tetkikler mobil yapılabilmektedir.

Hastanemizde 7/24 rontgen filmi çekimi gerçekleştirilmektedir.
 

ULTRASONOGRAFİ, DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İNCELEMELERİ VE 2.DÜZEY OBSTETRİK İNCELEME
Gelişmiş ultrasonografi cihazları ile yenilediğimiz bu bölümde ultrasonografi odalarında hastalarımıza en iyi şekilde hizmet verilmekte olup BATIN, GEBELİK, TİROİD, BOYUN, MEME, TESTİS, bebeklerde KRANİAL, KALÇA, YUMUŞAK DOKU ile OMUZ ve buna benzer bölgelerin incelemesi yapılmaktadır.

Ayrıca ultrason eşliğinde bazı organ ve kitlelerden biyopsi yapılarak tanı konulmaktadır.

Renkli Doppler USG ile arter (atardamar) ve ven (toplardamar) ile ilgili patolojiler incelenmektedir.

Gebelik doppleri ile fetal gelişme gerilikleri, 2.düzey obstetrik USG ile de anomali taraması ve 3D görüntüleme yapılmaktadır.

 

MAMMOGRAFİ + CR İLE DİJİTALİZE
Dijitalize edilmiş mamografi incelemeleri artık meme hastalıklarının teşhisinde ve meme kanserinin taramasının yapılmasında temel tanı yöntemidir. 40 yaşından sonra her kadının mamografi (meme) tetkiki yapılması tavsiye edilmekte olup mamografinin 2 yılda bir tekrarlanması, menapoz sonrasında ise her yıl yapılması önerilmektedir.

Hastanemizde bulunan ileri teknolojik MRI cihazı ile daha genç  bayan hastalarımıza meme MRI yapılmaktadır ve mammografik olarak ayırt edilemeyen vakalar için de ileri tetkik olarak uygulanmaktadır.

 

KEMİK DANSİTOMETRE
Kemik dansitometre hastanemizde klasik kemik dansitometre çekimine göre daha hassas tamamen kemik strüktürüne  (yapısına) yönelik teknolojik BT Kantitatif QCT yöntemiyle kemik dansitometre çekilmekte olup klasik dansitometre cihazına göre daha duyarlı olup hasta tarafından daha az radyasyon alınmaktadır.

Kemik dansitometre kemiklerin yoğunluğunu ölçen bir alettir. Kemik yoğunluğundaki kayıp (osteoporoz) kemik erimesi olarak adlandırılmaktadır. BT Kantitatif QCT taraması da tamamen eski teknikteki taramanın dışında özellikle kemiğe spesifik bir tarama olup osteoporoz tespitinde hastanemizde uygulanan ileri teknik bir kemik tarama yöntemi olarak hizmet vermektedir.

Hiçbir ön hazırlık gerektirmeden, 10 dakika süren ve günün her saatinde uygulanabilen, sonucu hemen alınabilen bir ölçüm tekniğidir.


PANORAMİK RONTGEN

Diş bölümümüzden istenen diş hastalıklarının ve çene kemiği ile ilgili patolojilerin değerlendirilmesi için hizmet vermektedir.

Panaromik röntgen, çenelerin, tüm dişlerin, çene ve dişlerdeki birçok rahatsızlığın tek bir filmde görülmesini sağlayan röntgen filmleridir.

Standart ve pediatrik geniş çene ve ortogonol panoramik filmler elde edilebilmektedir.
 

FLOROSKOPİ + CR İLE DİJİTALİZE
Hastanemizde floroskopik olarak tüm kontrastlı tetkikler yapılmaktadır (Gastrointestinal sistem (mide-barsak ilaçlı tetkikleri) ve diğerleri).
 

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ
Belirli patolojilerden tanı ve tedavi amacıyla girişimsel radyoloji uygulanmaktadır. Radyolojinin alt branşlarındaki hızlı gelişme ve sürekli yenilenen bilgiye ulaşmanın zorluğu göz önüne alındığında, bu ileri yapılanmanın hizmet kalitesini artırmadaki rolü daha da önem kazanmaktadır. Bir çok alanda faaliyet gösteren Türkiye Hastanesi Radyoloji Ekibi "24 saat kaliteli hizmet" ilkesiyle, sektörün ön sıralarında bulunmaktan gurur duymaktadır.GERİ DÖN