ANA SAYFA DOKTORLARIMIZ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

DOKTORLARIMIZ

Uzm. Fzt. Burhan Polat
ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİ
  • Pazartesi
  • Salı
  • Çarşamba
  • Perşembe
  • Cuma
  • Cumartesi
  • Pazar
DOKTORUMUZ HAKKINDA BİLGİ

1.      ADI SOYADI: Burhan POLAT

2.      DOĞUM YERİ/TARİHİ: Kaman-KIRŞEHİR, 21.Mart.1961

3.      ÜNVANI: Uzman Fizyoterapist

      4. ÖĞRENİM DURUMU

DERECE

ALAN

ÜNİVERSİTE

YIL

Lisans

FizikTedaviRehabilitasyon

Hacettepe Üniversitesi

1985

Yüksek Lisans

KlinikKardiyoloji FizyoterapiRehabilitasyon Yüksek Lisans Programı

İstanbul Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

1988

 

TEZ: ‘Sağlıklı Kişilerde ve Hipertansiyon’ lu Hastalarda İzometrik Egzersiz Sırasında

            Nabız, Kan Basıncı ve Oksijen Tüketimi Değerlerinin Karşılaştırılması’

            Tez Danışmanı: Doç.Dr.Nilgün Gürses

 

5. AKADEMİK ÜNVANLAR

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Fizyoterapist

 Istanbul  Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü

1985-1988

Bilim Uzmanı (MSc)

 Istanbul  Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü

1988-1994

 FNH leri FizyoterapiRehabilitasyon Koordinatörü

 Florence Nightingale Hastahanesi

Nisan1994-Ekim2002

Bilim Uzmanı (MSc)

İsviçre Hastanesi

Ekim 2002-Mayıs 2003

Bilim Uzmanı (MSc)-Yoğun Bakım  Fizyoterapi Sorumlusu

İstanbul Memorial Hospital

Mayıs 2003- Kasım 2004

Bilim Uzmanı (MSc)-Fizyoterapi Bölüm Sorumlususu

Johns Hopkins – Anadolou Sağlık Merkezi

Kasım2004-2010 Eylül

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESLEKİ DENEYİM 

 

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü (Kasım 1985-Nisan 1994)

Kardiyo-pulmoner Rehabilitasyon

* Kalp cerrahisinde:

(Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi- Hastane dönemi ve hastane dışı uzun

 süreli takip programları)

 

* Miyokard İnfarktüslü Hastalarda:

(Dahili Yoğun Bakım Ünitesi-Hastane dönemi ve taburculuk sonrası 

 danışmanlık)

* İzotonik ve İzometrik Egzersiz Testi ve Egzersiz Eğitimi (Training)

* İmmobilize Hastalarda Mobilizasyon Programları 

* Solunum Fonksiyon Testleri ve Solunum Eğitimi

 

Kadir Has Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi (Nisan 1994 – Ekim 2002)

                  Fizyoterapi Rehabilitasyon Programları Koordinatörü

                  * Kardiyo-pulmoner Rehabilitasyon

                  * Ortopedik Rehabilitasyon

                  * Nörolojik Rehabilitasyon

 * Geriatrik Rehabilitasyon- mobilizasyon programları

 

İsviçre Hastanesi ( Ekim 2002- Mayıs 2003)

                        Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü

-          Fizyoterapi- Rehabilitasyon

 

İstanbul Memorial Hospital ( Mayıs 2003 –Kasım 2004 )

                        Kalp-Damar Cerrahisi

-          Kardiyo-pulmoner Rehabilitasyon

-          Yoğun Bakımda Fizyoterapi-Rehabilitasyon

 

Johns Hopkins – Anadolou Sağlık Merkezi (kasım 2004- Eylül 2010)

 

                        Fizyoterapi  ve Rehabilitasyon Bölüm Sorumlusu

                        - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

                        - Ortopedik Rehabilitasyon

                        - Nörolojik Rehabilitasyon

 

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü-Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Özür Klasifikasyon Uzmanı  (Şubat 2006-Halen

 

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü-Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli takımı Fizyoterapisti  (Ocak 2009-Halen)

 

 

6. AKADEMİK ÇALIŞMALAR-VERİLEN DERSLER

Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri YO Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölümü

-Kardiak Rehabilitasyon 3.sınıf

Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri  YO Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölümü

Elektroterapi I

Elektroterapi II

 

 

7. YAYINLAR

 

7.1  ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1-      PolatMG, AkdurH, Yiğit Z, Arat A, Polat B, Günen Ö, Hayran O.The Cardio-Pulmonary Responses To Static And Dynamic Arm Exercises In Healthy Subjects. Acta Cardiologica (Baskıda).

 

7.2  ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ  

     KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

 

1-       Platin M, Sansoy V, POLAT B, Güzelsoy D, Demiroğlu C. Combined isometric hand-grip and intravenous dypridamole radionüclide angiography is superior than dypridamole alone for the detction of coronary artery disease. First International Congress of Nüclear Cardiology. Cannes, FRANCE, April 25-28,1993.

 

2-       POLAT MG, POLAT B, Gürses HN, Karcıer S, Akdur H, Özyılmaz S:Comparative responses to isometric (static) and dynamic exercise tests in mild hypertensive and healthy subjects.13th International Congress of World Confederation for Physical Therapy. Yokohama , JAPAN. May, 23-28, 1999.

 

3-       Polat MG, Akdur H, Yiğit Z,POLAT B, Gürses HN, Güven Ö. The effect of isometric exercise on patients with chronic atrial fibrillation.3rd International Physiotherapy-Rehabilitation Congress , İzmir, TURKEY . September 21-24 ,2000.

 

4-       POLAT MG, Akdur H, Yiğit Z, Ökçün B, Polat B, Hayran O, Güven Ö. Physiological responses to the stepper exercise in sedentary middle-aged men. World Physical Therapy Congress. Barcelona, June 7-12, 2003.

 

5-       POLAT MG, Akdur H, Yiğit Z, Arat A, Polat B, Güven Ö, Hayran O. The cardio-pulmonary responses to static and dynamic arm exercises in healthy subjects. World Physical Therapy Congress. Barcelona, June 7-12, 2003.

 

7.3  YAZILAN ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER

Yok

 

 

7.4  ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 

1-      Gürses N, Şişli H, POLAT B, Demiroğlu C: İleri derecede skolyotik bir olguda pulmoner fizyoterapi. Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi , 1987, 5(4): 344-353.

 

*Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Sempozyumu’nda (6-8

                     Mayıs 1987, Ankara) bildiri olarak sunulmuştur.

 

2-      POLAT B, Gürses HN, Karcıer S, Güzelsoy D, Yurdalan U, Demiroğlu: Sağlıklı kişilerde ve hipertansiyonlu hastalarda izometrik egzersiz sırasında kardiyovasküler ve solunum cevaplarının karşılaştırılması. Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 1988, 5(5-6): 495-503.

 

3-      Yurdalan U, Gürses HN, POLAT B, Sansoy V, Güzelsoy D, Demiroğlu: Sağlıklı kişilerde yaş dekadlarına göre izometrik egzersizin kardiyovasküler cevaplara etkisi. Fizik Tedavi Rehabilitasyon Dergisi.1990, 14: 36-38.

 

* 12. Ulusal Rehabilitasyon Kongresi’nde ( 13-18 Kasım 1989, Antalya) bildiri olarak sunulmuştur.

 

4-      Eren İ, Sansoy V, Platin M, Berkyürek A, POLAT B, Güzelsoy D, Demiroğlu C: Radyonüklid ventrikülografi sırasında birlikte uygulanan soğuk ve izometrik koroner arter hastalığı tanısındaki değeri. Türk Kardiyol. Dern. Arş. 19:350-354, 1991.

 

5-      Gürses HN, POLAT B, Şişli H, Işın N, Bakay C, Aytaç A, Demiroğlu C: Açık kalp ameliyatlarından sonra görülen post-operatif frenik sinir paralizisi: Fizyoterapi Rehabilitasyon Prensipleri ve klinik takip. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi: 1992,1:112-117.

 

* XIX. Ulusal Solunum Kongresi’nde ( 20-24 Ekim 1991, Bursa ) bildiri olarak sunulmuştur.

 

6-      Gürses HN, Şişli H, POLAT B, Bakay C, Işın N, Güzelsoy D, Aytaç A, Demiroğlu C: Koroner by-pass ameliyatı geçiren hastalarda post-operatif frenik sinir paralizisinin solunum fonksiyonlarına etkisi. Solunum Dergisi: 1992,15: 343-349.

 

* XIX. Ulusal Solunum Kongresi’nde ( 20-24 Ekim 1991, Bursa ) bildiri olarak sunulmuştur.

 

7-      Gürsoy S, Gürses HN, POLAT B, Özdirenç M, Güzelsoy D, Demiroğlu C: Kalp kapak ameliyatı olan hastaların ameliyat öncesi ve sonrası solunum fonksiyonlarının değerlendirilmesi. Solunum Dergisi, 1992, 15:210-215.

 

* Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XVIII: Ulusal Kongresi’nde ( 1-5 Ekim 1990, Ankara ) bildiri olarak sunulmuştur.

 

8-      Yurdalan U, Gürses HN, POLAT B, Beşer H, Güzelsoy D, Demiroğlu C: Orta yaşlı , sağlıklı kadın ve erkek olgularda izometrik egzersiz test sonularının karşılaştırılması. Solunum, 1991,16: 325-331.

 

* XIX. Ulusal Solunum Kongresi’nde ( 20-24 Ekim 1991, Bursa ) bildiri olarak sunulmuştur.

 

9-      Polat MG, AkdurH, Yiğit Z, POLAT B, Güven Ö. Kronik atrial fibrilasyonlu hastalarda izometrik egzersizin etkisi. H Kardiyoloji Dergisi. 2001, 3 (17): 5-9.

 

*3. Uluslararası Fizyoterapi Rehabilitasyon Kongresi’nde  

( 21-24 Eylül 2000, İzmir ) bildiri olarak sunulmuştur.

 

10-Polat MG, AkdurH, POLAT B, Yiğit Z, Yurdalan SU, Gürsoy S, Gürses, HN. Sigara alışkanlığının koroner arter bypass operasyonu geçiren hastalarda solunum fonksiyonlarına etkisi. H. Kardiyoloji Dergisi. 2001, 3(19): 28-33.

 

11-Polat MG, Akdur H, Yiğit Z, Arat AÖ, POLAT B, Hayran O, Güven Ö. Sağlıklı Kişilerde Dinamik ve Statik Egzersize Kardiyo-Pulmoner Yanıtlar. İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi Baskıda.

 

* IX. Fizyoterapi’de Gelişmeler Sempozyumunda (Perissia Otel, Ürgüp , Nevşehir17-20 Ekim 2002)  bildiri olarak sunulmuştur.

 

12-Polat MG, Akdur H, Yiğit Z, Ökçün B, POLAT B, Güven Ö, Hayran O. Orta Yaşlı Sedanter Erkeklerde Stepper Egzersizine Oluşan Fizyolojik Cevaplar. İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi Baskıda.

 

* IX. Fizyoterapi’de Gelişmeler Sempozyumunda (Perissia Otel, Ürgüp , Nevşehir17-20 Ekim 2002)  bildiri olarak sunulmuştur.

 

7.5  ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ 

      KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

 

1-      Gürses HN, Güzelsoy D, POLAT B, Harutoğlu H, Şişli H, Gürsoy S, Yurdalan U, Polat MG, Demiroğlu C. 1982-87 yıllarında İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü’ndeki Kardiyak Rehabilitasyon çalışmaları. I. Kardiyo-pulmoner Rehabilitasyon Sempozyumu, 6-8 Mayıs 1987, Ankara.

 

2-      Gürses HN, Şişli H, POLAT B, Demiroğlu C. İleri derecede skolyotik bir olguda pulmoner fizyoterapi. I. Kardiyo-pulmoner Rehabilitasyon Sempozyumu, 6-8 Mayıs 1987, Ankara.

 

3-      Yurdalan U, Gürses HN, POLAT B, Sansoy V, Güzelsoy D, Demiroğlu C.Sağlıklı kişilerde yaş dekadlarına göre izometrik egzersizin kardiyovasküler cevaplara etkisi. 12. Ulusal Rehabilitasyon Kongresi 13-18 Kasım 1989, Antalya.

 

4-      Gürsoy S, Gürses HN, POLAT B, Özdirenç M, Güzelsoy D, Demiroğlu C. Kalp kapak ameliyatı olan hastaların ameliyat öncesi ve sonrası solunum fonksiyonlarının değerlendirilmesi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XVIII: Ulusal Kongresi, 1-5 Ekim 1990, Ankara .

 

5-      Karcıer S, Gürses HN, Yurdalan U, POLAT B, Özden A, Küçükoğlu S. Kalsiyum antegonistlerinin izometrik egzersiz sırasında kan basıncı, kalp hızı ve ‘double product’ üzerine etkileri. 1991 Kardiyoloji Toplantısı, KTÜ , Atatürk Kültür Merkezi Trabzon, 1991.

 

6-      Şişli H, Özdirenç M, Gürsoy S, POLAT B, Polat MG, Yurdalan U, Gürses HN, Aytaç A, Demiroğlu C. Açık kalp ameliyatı olan hastalarda pre-post operatif göğüs çevre ölçümlerinin karşılaştırılması. 13. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi. Nevşehir, 27 Ekim-2 Kasım 1991.

 

7-      Gürses HN, POLAT B, Şişli H, Işın N, Bakay C, Aytaç A, Demiroğlu C: Açık kalp ameliyatlarından sonra görülen post-operatif frenik sinir paralizisi: Fizyoterapi Rehabilitasyon Prensipleri ve klinik takip. XIX. Ulusal Solunum Kongresi. 20-24 Ekim 1991, Bursa .

 

8-      Gürses HN, Şişli H, POLAT B, Bakay C, Işın N, Güzelsoy D, Aytaç A, Demiroğlu C: Koroner by-pass ameliyatı geçiren hastalarda post-operatif frenik sinir paralizisinin solunum fonksiyonlarına etkisi. XIX. Ulusal Solunum Kongresi. Bursa, 20-24 Ekim 1991.

 

9-      Polat MG, Akdur H, Yiğit Z, Arat AÖ, POLAT B, Hayran O. Sağlıklı Kişilerde Dinamik (İzotonik) ve Statik (İzometrik) Egzersize Kardiyo-Pulmoner Yanıtlar. IX. Fizyoterapi’de Gelişmeler Sempozyumu. Perissia Otel, Ürgüp , Nevşehir.17-20 Ekim 2002.

 

10-  Polat MG, Akdur H, Yiğit Z, Ökçün B, POLAT B, Güven Ö. Orta Yaşlı Sedanter Erkeklerde Stepper Egzersizine Oluşan Fizyolojik Cevaplar. IX. Fizyoterapi’de Gelişmeler Sempozyumu. Perissia Otel, Ürgüp , Nevşehir.17-20 Ekim 2002.

 

7.6 DIĞER YAYINLAR ve AKTİVİTELER

      KATILDIĞI KURSLAR

 

1-        Ortopedik Manuel Terapi Lumbal Bölge I, Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi, 12-14 Aralık1997, İstanbul.

 

2-        Ortopedik Manuel Terapi Lumbal Bölge II, Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi, 23-25 Ocak 1998, İstanbul.

 

3-        Ortopedik Manuel Terapi Alt Ekstremite I, Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi, 27 Şubat – 3Mart,1998, İstanbul.

 

4-        Ortopedik Manuel Terapi Alt Ekstremite II, Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi, 14-16 Mayıs, 1998, İstanbul.

 

5-        Ortopedik Manuel Terapi Torakal Bölge I, Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi, 26-28 Haziran 1998, İstanbul.

 

6-        Ortopedik Manuel Terapi Üst Ekstremite I, Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi, 13-15 Kasım 1998, İstanbul.

 

7-        Ortopedik Manuel Terapi Üst Ekstremite II, Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi, 11-13 Aralık 1998, İstanbul.

 

8-        Solunumsal Yoğun Bakımda İzlem ve Sorunlar Kursu. Toraks Derneği, 3. Bahar Toplantısı, 10-14 Nisan 1998, İstanbul.

 

9-        Non-invasif Mekanik Ventilasyon Kursu. Toraks Derneği, 3. Bahar Toplantısı, 10-14 Nisan 1998, İstanbul.

 

10-    Yönetim,Organizasyon,İnsan Kaynakları ve Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi. Kadir Has Üniversitesi İİBF. 29 Kasım 2001-03 Ocak 2002, İstanbul.

 

11-    Kinesio Taping Basic Course. Kinesio Taping Association., September 24, 2005 İzmir, Turkey

 

12-    Tekerlekli Sandalye Basketbol Klasifikasyon Kursu. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu-Türkiye. 25-26 Şubat 2006 Antalya.

 

13-    Cyriax Servikal Bölge Mobilizasyon Kursu.Spor Fizyoterapistleri Derneği. 6-7 Mayıs 2006. Ankara.

 

14-    A Model Physiotherapy Program with McConnell taping for Patient with Shoulder Problem. November 03-05, 2006. Istanbul,Turkey

 

15-    Cyriax Üst Ekstremite Mobilizasyon Kursu. Spor Fizyoterapistleri Derneği. 27 – 28 Ocak 2007. Ankara.

 

 

12. DÜZENLENMESİNDE GÖREV ALINAN BİLİMSEL TOPLANTILAR:

 

1-Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Kongresi. Hacettepe Üniversitesi R Salonu ,       

     Ankara. 19-21 Kasım 1997.

     Bilimsel Komite Üyesi

 

2- Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Günleri. Dokuz Eylül Üniversitesi –İzmir. 

     17-18-19 Aralık 1998.

     Düzenleme Kurulu ve Bilimsel Komite Üyesi

 

8. İDARİ GÖREVLER

Fizyoterapi-Rehabilitasyon Koordinatörlüğü: Florence Nightingale Hastenesi

                                                                                  (Nisan 1994- Ekim 2002)

Fizyoterapi Rehabilitasyon Ünite Sorumlusu: Johns Hopkins Anadolu Sağlık Merkezi

(2004 Kasım- 2010 Eylül)

 

9. BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

·         Türkiye Fizyoterapistler Derneği

·         Toraks Derneği

·         Kas Hastalıkları Derneği

·         Omurilik Felçlileri Derneği