Hastaya hizmet en üst seviyede

Hastanenizde ameliyat olarak sağlığıma kavuştum.Bu süreçte ameliyat öncesi ve sonrası doktor,hemşire ve diğer personellerinin,hastaya bakış açısı noktasında hizmetin en üst seviyede olduğunu gördüm.

1241 no.lu odada kaldığım süre içinde,katta görevli tüm hemşirelerin üstün görev anlayışı ve bir aile yakınlığı içersinde hizmet ettiklerini tespit ettim.Başta anestezi uzmanı Dr.Şaban Bayyozgat ve kat hemşireleri olmak üzere Türkiye hastanesi ailesine beni evimde hissettirdikleri için sonsuz teşekkür ederim.

Emel Yoldaş