Ayrıntılı Check-up

 

1- AKCİĞER GRAFİSİ

2- ELEKTROKARDİYOGRAFİ-EKG

3- EKOKARDİYOGRAFİ-EKO

 4- KAN-İDRAR TESTLERİ  (Biyokimya Testleri)

Açlık Kan Şekeri

Tokluk Kan Şekeri

Kalsiyum

Fosfor

Üre

Ürik Asit

Kreatinin

Total Kolesterol

HDL Kolesterol

LDL Kolesterol

Laktat Dehidrogenaz LDH

*Prost.As.Fos. (PAP)

*Üroflowmetri tetkiki

Kan Grubu

Tam İdrar Analizi

Albumin

Total Protein

Sedimantasyon Hızı

Direkt Bilirubin

Total Bilirubin

Total Asit Fosfataz 

Alkalen Fosfataz

Hemogram

Trigliserid

(*: Yalnız Erkeklerde)

5- KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ

 SGOT- SGPT

Gamma GT

6- ROMATİZMA TESTLERİ

 ASO

CRP

RF

7- HORMONAL SEROLOJİK TESTLER – HEPATİT-B TARAMA TESTLERİ

 TSH

 HCV

Anti Hbs

Anti Hbc Total

Hbs Ag

*Prostatik Spesifik Antijen (PSA)

8- GAİTA (Dışkı) TAHLİLLERİ

 Parazit

Hazım

Gizli Kan

9- TÜM BATIN VE PROSTAT ULTRASONOGRAFİSİ(Erkeklerde)

10- DÂHİLİYE UZM. TARAFINDAN GENEL MUAYENE (Sonuçların değerlendirilmesi)

11- ÜROLOJİ (KADIN DOĞUM) UZM. TARAFINDAN MUAYENE

12- GÖZ HASTALIKLARI UZM. TARAFINDAN MUAYENE

13- KULAK BURUN BOĞAZ UZM. TARAFINDAN MUAYENE

14- KARDİYOLOJİ UZM.TARAFINDAN MUAYENE

 

Not: Laboratuar testleri için aç karnına olmak gereklidir.

Not: Kadın Doğum muayenelerinde alınan smear tetkiki toplam ücrete dahildir