Çocuklar için Check-up

 
(2–16 YAŞ ARASI)

1- KAN-İDRAR TESTLERİ

MCV, MCH, MCHC, RDW

PDV, PCT, MPV

Hemoglobin

Hematokrit

Eritrosit

Lökosit

Trombosit

Kan Grubu

Sedimantasyon

Demir (Serum)

Tam İdrar Analizi

2- BİYOKİMYASAL TESTLER

Açlık Kan Şekeri

Total Protein

Albumin

Trigliserit

Kolestrol Total

3- KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ

SGOT

 

SGPT

 

4- BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ VE TAM İDRAR ANALİZİ

Kreatinin

Üre 

5- ROMATOİD TESTLER

CRP

RF

6- HEPATİT-B TARAMA TESTLERİ

HBs Ag

Anti HBs

7- DIŞKI TESTLERİ

Gaitada Gizli Kan

Gaitada Parazit

Gaitanın Mikroskopik İncelenmesi

8- BOĞAZ KÜLTÜRÜ

9- AKCİĞER GRAFİSİ

10- EKG

11- PEDİATRİ UZMANI TARAFINDAN GENEL FİZİKİ MUAYENE

     (Sonuçların değerlendirilmesi ve tavsiyeler)

12- GÖZ HASTALIKLARI MUAYENESİ

 

UYARI: Belirtilen tahlil ve tetkikler için, aç karnına olmak gerekmektedir.