Erkek Sağlığı Check-up

 
1-  DOKTOR MUAYENE VE TAKİPLERİ

İç Hastalıkları Muayene

Üroloji Muayene

Kardiyoloji Muayenesi

Beslenme ve Diyet

1-  DOKTOR MUAYENE VE TAKİPLERİ

Akciğer Grafisi

EKG

EKO (Ekokardiyografi)

Tüm Batın USG

3-  LABORATUAR TETKİKLERİ

Ø  Biyokimya

       Testleri

AKŞ

Tam Kan Sayımı

Sedimentasyon

Tam İdrar Analizi

Total Kolestrol

HDL Kolestrol

LDL Kolestrol

Trigliserit

Ø  Hormon Testleri

ve Tümör Markerlar

CEA

CA 19-9

PSA

Free PSA

TSH Sensitive

Ø  Hepatit

   Tarama

   Testleri

HbsAg

Anti Hbs

Anti Hbc Total

Anti HCV

Ø  Karaciğer

   Fonksiyon

   Testleri    

SGOT

SGPT

 

Ø  Gaita

   Tahlilleri

Gaitada Gizli Kan

Üroflowmetri

Not: Orta yaş üstü erkekler için ideal bir programdır.