Genel Check-up

 

1- AKCİĞER GRAFİSİ

2- ELEKTROKARDİYOGRAFİ (EKG)

3- KAN-İDRAR TESTLERİ ( Biyokimya Testleri )

 •   MCV, MCH, MCHC, RDW

 •   PDV, PCT, MPV

 •   Hemoglobin

 •   Hematokrit

 •   Eritrosit

 •   Lökosit

 •   Trombosit

 •   Kan Grubu

 •   Sedimantasyon

 •   Açlık Kan Şekeri

 •   Kolesterol Total

 •   LDL Kolesterol

 •   HDL Kolesterol

 •   Trigliserit

 •   İdrarın Biyokimyasal İncelenmesi

 •   İdrarın Mikroskopik İncelenmesi

 •   Üre

4- KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ

  SGOT

  SGPT

5- HEPATİT- B TARAMA TESTLERİ

  Hbs Ag

  Anti Hbs

6- TÜM BATIN ULTRASONOGRAFİSİ

7- DÂHİLİYE UZMANI TARAFINDAN GENEL MUAYENE

    (Sonuçların değerlendirilmesi ve tavsiyeler)