Kadın Sağlığı (1) Check-up

 
1-  DOKTOR MUAYENE VE TAKİPLERİ

 İç Hastalıkları Muayene

Kadın Doğum Muayenesi ve Smear Tetkiki

2- RADYOLOJİK VE GÖRÜNTÜLEME TETKİKLERİ

Akciğer Grafisi

EKG

Tüm Batın USG

Meme USG- Bilateral

3-  LABORATUAR TETKİKLERİ

Ø  Biyokimya

       Testleri

AKŞ

Tam Kan Sayımı

Sedimentasyon

Tam İdrar Analizi

Total Kolestrol

HDL Kolestrol

LDL Kolestrol

Trigliserit

Ø  Hormonal

   Serolojik Testler

TSH

Estradiol-E2

FSH (Foikul Stimule Edici Hormon)

Ø  Hepatit

   Tarama

   Testleri

HbsAg

Anti Hbs

Anti Hbc Total

Anti HCV

Ø  Karaciğer

   Fonksiyon

   Testleri    

SGOT

SGPT

 

Ø  Gaita

   Tahlilleri

Gaitada Gizli Kan

Ø  Romatizmal

   Testler

CRP

Romatoid Faktörler

Not: Orta yaş ve altında olan kadınlar için ideal bir programdır.