Kadın Sağlığı (2) Check-up

 
1-  DOKTOR MUAYENE VE TAKİPLERİ

İç Hastalıkları Muayene

Kadın Doğum Muayenesi ve Smear Tetkiki

Fizik Tedavi Muayenesi

Beslenme ve Diyet

1-  RADYOLOJİK VE GÖRÜNTÜLEME TETKİKLERİ

Akciğer Grafisi

EKG

Tüm Batın USG

Kemik Dansitometri

Mamografi -Bilateral

Meme USG- Bilateral

3-  LABORATUAR TETKİKLERİ

Ø  Biyokimya

       Testleri

AKŞ

Tam Kan Sayımı

Sedimentasyon

Tam İdrar Analizi

Total Kolestrol

HDL Kolestrol

LDL Kolestrol

Trigliserit

Ø  Hormonal

   Serolojik Testler

FT3

FT4

TSH

Estradiol-E2

FSH (Foikul Stimule Edici Hormon)

Ø  Tümör

    Markerlar

CA125   

CA15-3   

CA19-9

Ø  Hepatit

   Tarama

   Testleri

HbsAg

Anti Hbs

Anti Hbc Total

Anti HCV

Ø  Karaciğer

   Fonksiyon

   Testleri    

SGOT

SGPT

 

Ø  Gaita

   Tahlilleri

Gaitada Gizli Kan

Ø  Romatizmal

   Testler

CRP

Romatoid Faktörler

Not: Orta yaş ve menapoz sürecinde olan kadınlar için ideal bir programdır.