Çocuk Göz Hastalıkları & Şaşılık

Çocuklarda en sık olarak görülen göz problemlerini, görme kusurları, göz kaymaları, göz tembelliği, göz iltihapları, göz alerjileri ve göz yaralanmaları oluşturuyor.

Göz kusurları
Gözlerimizin bir cismi net görebilmesi için cisimlerden gelen ışınların, saydam tabaka ve lens tarafından kırılarak sinir tabakası üzerine düşmesi gerekiyor. Eğer görüntü gözümüzün sinir tabakasına düşmezse bulanık görüyoruz. Bu bir "Göz kusuru" sayılıyor.

Temel olarak 3 grup kusur bulunuyor: Miyopi, Hipermetropi ve Astigmatizm.

Çocuklarda görme kusurlarına sık olarak rastlanıyor. Çocuğun görme konfor ve kalitesinin korunması için, bizi uyarıcı işaretlere dikkat ederek, ilk göz belirtisinde göz hekimine başvurulması gerekiyor.

Miyop; Tahtadaki yazıyı okuyamıyor!
Çoğu zaman okul dönemindeki çocuklarımızın ilk şikayeti, miyopla ilgili oluyor. Çocuk, tahtadaki yazıyı okumakta zorlanıyor. Cisimlerin görüntüleri gözün sinir tabakasındaki görme merkezinin önüne düşüyor. Miyop olayında, göz, yakını iyi, uzağı bulanık görüyor.

Hipermetrop; Okurken gözü yoruluyor, bulanık görüyor!
Hipermetrop olayında, görüntü, gözün arkasına düşüyor. Bu durumda çocuk, yakındaki cisimleri net göremiyor, okurken ve yazarken sıkıntı çekiyor. Gözün büyümesiyle birlikte kusur azalıyor. Ancak yüksek hipermetrop durumunda uzağı görme konusunda da sıkıntı çekiliyor. Bu kusura bazen şaşılık, bazen de ambliyopi denen göz tembelliği eşlik ediyor.

Astigmat; Baktıklarını çarpık görüyor!
Bir cismin görüntülerinin birkaç odağa birden düşmesi durumunda, göz, hem uzak, hem de yakındaki görüntüleri çarpık algılıyor. Buna "astigmatizm" deniliyor. Astigmatizm ile beraber miyopi ve hipermetropi de bulunabiliyor. Gözlükle, torik veya gaz geçirgen yarı sert lenslerle veya laserle kusur düzeltilebiliyor.

Şaşılık
Şaşılık da önemli göz kusurları arasında yer alıyor. Halk arasında göz kayması veya şehla bakış olarak da bilinen bu duruma tıp ilminde “strabismus” deniliyor. Şaşılıkların yüzde 70'i iç tarafa kaymalar şeklinde oluyor. Bebekler 3 aylık olduktan sonra kayma belirtileri görülürse hemen muayene ettirilmesi gerekiyor..

Şaşılıkların tedavisi için dört yöntem kullanılıyor;

  • Kapatma
  • İlaç
  • Gözlük veya prizma denilen özel camlar
  • Cerrahi müdahale

Bu yöntemler yalnız başlarına veya birleştirilerek uygulanabiliyor.