Kornea & Göz Nakli

Kornea (saydam tabaka), gözün en ön kısmında bulunuyor ve bu doku gözün en kuvvetli odaklayıcı merceğini oluşturuyor. Korneanın saydamlığı doğuştan, genetik kökenli veya mikrobik hastalıklarla bozulabiliyor. Keratokonus, pellucid  gibi bazı hastalıklar korneanın şeklini değiştiriyorlar.

Kornea saydamlığı çok fazla bozulur ve görme kalitesi çok azalırsa, ölen bir kişinin gözünden alınan sağlam saydam tabaka dokusu naklediliyor. Hastanemizde bu nakil işlemi mikro cerrahi yöntemleriyle başarılı bir şekilde yapılıyor.

Ayrıca keratokonus (gözün sivrileşmesi) için “Kontakt Lens Merkezi”mizde kontakt lens uygulamaları  yapılıyor.

Tomey-Tms 2  Korneal Topografi Sistemi:
Bu sistem, kornea eğriliklerini hesaplayıp renkli haritalarla ve sayısal verilerle kornea hastalıklarının tanısında yardımcı oluyor. Korneanın topografik - keratometrik haritaları çıkarılıyor, bu da, keratokonusun erken dönemde tanısı yanında göz kusurları için cerrahi öncesi ve sonrasında, katarakt cerrahisi ve keratoplasti sonrası gelişen astigmatların tedaviye yönelik değerlendirilmesinde çok büyük yararlar sağlıyor.

Orbscan-2  Korneal Ölçüm Sistemi:
Bu cihazla sadece kornea ön yüzeyinin değil, arka yüzeyinin de ölçümü yapılabiliyor. Cihaz, ayrıca saydam tabaka kalınlığını ve en ince bölge kalınlığını gösteriyor. Kornea hastalıkları tanı ve tedavisinde, göz kusurları için cerrahi öncesi ve sonrasında kullanılıyor.