Pandemi Döneminde Çocuk Sağlığı

Covid 19 enfeksiyonunun her yaşta insanı tabii ki çocukları etkileme durumu söz konusudur. Pandemi döneminde ailelerin merak ettiği soruların cevaplarını vermeye çalıştık.

Covid 19 enfeksiyonu çocuklarda nasıl seyreder?

Çocuklarda çok sık görülmekle beraber asemptomatik  veya hafif klinik tablo ile seyreder. Genellikle basit bir virüs enfeksiyonu gibi seyreder. Çocuklar hastalık tablosundan ziyade taşıyıcı olarak karşımıza çıkarlar.

Covid 19 enfeksiyonunda çocuklar risk grubunda mıdır?

Altta yatan ikincil bir hastalığın varlığında daha ağır seyretme riski var görünüyor. Bağışıklığı azaltan hastalıklar yada aynı etki nedeniyle kullanılan ilaçlar seyri olumsuz yönde etkiler. 

Çocuklarda hangi durumlarda belirti verir?

Çocuğunuzun düşmeyen ateşi, halsizliği, iştahsızlığı, öksürüğü, daha nadir ishal , kusma veya solunum güçlüğü varsa mutlaka değerlendirme yapmak , hastaneye müracaat etmek gerekir. 

Çocuklar nasıl enfekte olurlar?

Çocuklar büyükler gibi hastalık taşıyan kişilerin hapşırma, öksürük, aksırma İle dışarıya saçtıkları virüsleri içeren damlacıklarla veya onların bulaştığı yüzeylere temas ile enfekte olabilirler. Ya yakın mesafeden virüs direkt  yada  kirlenmiş yüzeylere dokunan ellerin ağız , burun ya da göze temas etmesi ile buluşma mümkün olur.

Covid 19 enfeksiyonunda çocuklar için alınacak özel tedbirler var mı?

Koruyucu tedbirler erişkinlerle aynı olup, bulaşma yollarını önlemeye yönelik hijyen tedbirleridir. Hasta ve hasta olma ihtimali olan kişilerden uzak durmak, kalabalık ortamlara girmemek, en azından sosyal izolasyon mesafesini korumak, ellerini sık sık su ve sabunla yıkamak ve maske kullanmak olarak özetlenebilir. 

Alerji eğilimli çocuklar daha fazla risk altında mıdır?

Alerji eğilimi çocuklarda sık görülmekle beraber hastalık için bir risk faktörü olarak kabul edilmez. Tuzlu su ile burun temizliği veya gargaranın koruyucu bir özelliği yoktur.

Tanı ve tedavi işlemleri nelerdir?

Şüpheli belirtileri ve yakınlarında benzer klinik tablosu olan çocuklarda test yapılması gerekir. Tetkik sonuçlarına ve klinik tablonun ağırlığına göre uygun tedavi planlaması yapmak mümkün olur. Çocuklarda genellikle erişkinlerde olduğu gibi ileri tedavi seçenekleri pek ihtiyaç olmaz. Genellikle semptomatik ve varsa altta yatan hastalığa ait tedaviler önerilir. Gerekli izolasyon önerileri ve yakınlarına tarama testleri yapılarak genellikle evden takip ve tedavi önerilir. 

Hangi durumlarda hastanede yatış yapılmalıdır?

Solunum güçlüğü ve oksijen tedavisi ihtiyacı olan çocukların yatarak tedavi altına alınması gerekir. Tedavisi konusunda çok etkili ilaçlar olmakla beraber genellikle onlara ihtiyaç duyulmadan gerileme olduğunu görmekteyiz. Şu anda henüz aşı çalışmaları devam etmekte olup, yakın zamanda etkili bir şekilde uygulamaya geçileceğini düşünüyoruz.

Yenidoğan bebeklerde covid 19 enfeksiyonu görülür mü?

Yenidoğan bebeklere anneden geçtiğine dair net bir bilgimiz yoktur. Solunum yolu ve temas ile geçebilme riskinden dolayı anne sütü uygun steril şartlarda sağılarak verilebilir ya da anne hijyen kurallarına uygun olarak koruyucu maske ile emzirmeye devam edebilir. Anneden geçme durumu olsa bile klinik olarak hafif yada orta dereceli bir enfeksiyon seyri gözlemekteyiz.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
 
EN AR RU FR