Kardiyoloji

İçindekiler

Kalp hastalıkları, Dünya’da en sık görülen ölüm nedenlerinden biridir. Kalp hastalıkları arasında da  koroner arter hastalığı (koroner kalp hastalığı) ilk sırada yer almaktadır. Bu hastalık, koroner arterlerde (kalbin kendini besleyen damarlarda) tıkanıklık oluşması sonucu ortaya çıkar. Bu tıkanıklık, kalbin kan akımını azaltır, kalp kasının kanlanmasını bozar kalpte dolaşım bozukluğuna ve kalp krizine yol açar.

 

Aşağıdaki durumların varlığında, düzenli kardiyoloji muayenesi önerilmektedir:

 

 • Göğüs ağrısı, çarpıntı, göğüs üzerinde huzursuzluk hissi, nefes darlığı, bayılma, çabuk yorulma, bacaklarda şişlik, gece sırtüstü rahat yatamama, omuzda veya sırtta ağrı ve sol kolda uyuşma hissi bulunanlar
 • Sigara içme alışkanlığı olanlar
 • Aile özgeçmişinde kardiak sorunlar bulunanlar
 • Yüksek kolesterol seviyesi olanlar
 • Fiziksel olarak aktif olmayanlar
 • Şeker hastalığı olanlar.

Hastanemizin online randevu sistemi veya çağrı merkezi hizmetini kullanarak kardiyoloji randevusu alabilirsiniz.

 

Kardiyoloji Nedir?

 

Kalp ve damar sistemi, vücutta kanın pompalanmasını sağlayan bir sistemdir. Kalp, vücutta kan pompalayan bir organdır ve damarlar ise kanı kalpten çeşitli dokulara ve organlara dağıtan yapılardır. Kalp rahatsızlıkları, kalbin işlevlerini yerine getirme yeteneğini etkileyen hastalıkları ifade eder. Bu hastalıklar, kalbin doğuştan yapısal bozukluklarından kaynaklanan kalp anomalilerine kadar çeşitli sebeplerden dolayı ortaya çıkabilir.

 

Kardiyoloji, kalp ve damar sistemine ilişkin çeşitli hastalıkları tanılamaya ve tedavi etmeye yönelik bir bilim dalıdır. Bu hastalıklar arasında koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği, kalp kapak hastalıkları, kalp kasının zayıflığı, ritim bozuklukları veya aritmi, yüksek tansiyon, hiperlipidemi (kolesterol yüksekliği) gibi durumlar yer alır. Kardiyoloji aynı zamanda kalp ameliyatlarını da konu alır ve kalp cerrahları tarafından gerçekleştirilir.

 

Kardiyoloji, çeşitli tanı yöntemleri kullanarak kalp ve damar sistemine ilişkin hastalıkları tespit eder. Bu yöntemler arasında elektrokardiyografi, ekokardiyografi, anjiyografi gibi yöntemler yer alır. Bu yöntemler sayesinde kalp ve damar sisteminde oluşabilecek problemler tespit edilerek, gerekli tedavi yöntemleri uygulanır.


Kardiyoloji Neye Bakar?

 

Kardiyoloji, kalp ve damar sistemine ilişkin hastalıkların tanı, tedavi, önleme ve rehabilitasyonunu konu alan bir tıbbi bilim dalıdır. Bu bilim dalında uzmanlaşmış doktorlar kardiyologlar olarak adlandırılır.

 

Kardiyoloji, kalp ve damar sisteminin yapısını, fizyolojisini ve patolojisini inceleyen bir bilim dalıdır. Bu nedenle, kardiyoloji aşağıdaki durumları inceler:

 

 1. Kalp ve damar sisteminin yapısı: Kardiyoloji, kalp ve damar sisteminin yapısını inceler ve bu sistemdeki anormallikleri tespit eder.
 2. Kalp ve damar sisteminin fizyolojisi: Kardiyoloji, kalp ve damar sisteminin nasıl çalıştığını inceler ve bu sistemdeki anormallikleri tespit eder.
 3. Kalp ve damar sistemine ilişkin hastalıklar: Kardiyoloji, kalp ve damar sistemine ilişkin çeşitli hastalıkların tanı, tedavi, önleme ve rehabilitasyonunu konu alır. Bu hastalıklar arasında koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği, kalp kapak hastalıkları, yüksek tansiyon, hiperlipidemi, ritim bozuklukları veya aritmi gibi durumlar yer alır.

 

Kardiyoloji Hastalıklarında Belirtiler

Kardiyoloji hastalıkları, kalp ve damar sistemine ilişkin çeşitli hastalıklardır ve bu hastalıkların belirtileri de çeşitlilik gösterebilir. Ancak genel olarak bakıldığında, kardiyoloji hastalıklarında aşağıdaki belirtiler görülebilir:

 • Göğüs ağrısı: Kalp hastalıklarında veya özellikle koroner kalp hastalığında angina pektoris dediğimiz göğüs ağrısı; tipik olarak çene alt kemiği ve göbek arasında, sağ-sol baş ve işaret parmaklarımız hariç heryerde olabilir. Göğüs ağrısı yanında göğüste yanma, terleme, bulantı-kusma karında şişkinlik gibi şikayetler de koroner arter hastalığının önemli belirtilerindendir.
 • Nefes darlığı: Kalp yetmezliği, koroner kalp hastalığı, kalp kapak hastalıkları, ritim bozuklukları, doğuştan kalp hastalıkları (kalp delikler vb) gibi durumlarda nefes darlığı görülebilir. Bu belirti, vücutta kan dolaşımının yetersiz olmasından kaynaklanır.
 • Öksürük: Kalp yetmezliği, kalp kapak hastalığı gibi durumlarda öksürük belirtisi de görülebilir. Bu belirti, vücuttaki su birikiminden kaynaklanabilir.
 • Halsizlik: Kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı gibi durumlarda halsizlik belirtisi de görülebilir. Bu belirti, vücutta kan dolaşımının yetersiz olmasından kaynaklanır.
 • Çarpıntı: Kalp anomalileri, kalp kapak hastalığı, kalp yetmezliği, ritim bozuklukları gibi durumlarda kalp atış hızında ve düzeninde değişiklikler görülebilir.
 • Çarpıntı: Normalde hissetmediğimiz kalp atımlarının kişi tarafından hissedilmesi ve bunun rahatsızlık vermesi olarak tanımlanabilir. Çarpıntı ritim bozukluklarının önemli bir bulgusudur. Ritim bozuklukları, kalp hızı düşüklüğünden (bradikardi), kalp hızı yüksekliğine (taşikardi), kalp ritmi bozulması ve düzensizliğine kadar çok geniş bir spekturumu vardır.Çarpıntı hissi yanında, bayılma baş dönmesi göz kararması gibi şikayetler de ritim bozukluklarına eşlik edebilir.

 

Bu belirtilerin hepsi kardiyoloji hastalıklarının belirtileri olmayabilir ve bu belirtilerin hepsi bir arada da görülemeyebilir. Ancak bu belirtilerin bir kısmının görülmesi durumunda, bir kardiyologa başvurulması tavsiye edilir.

 

Kardiyoloji Merkezimizde Yapılan Tetkikler ve İşlemler

 

Kardiyoloji Merkezimizde, kalp ve dolaşım sistem hastalıklarının teşhisi ve tedavisi için birçok işlem uygulanabilmektedir.  Damara katater yerleştirilmesini ve bir madde zerk edilmesini gerektirmeyen, hastada damar zedelenmesi veya doku hasarı riski olmayan, ağrısız tanı yöntemleri ile kalbin durumu hakkında önemli bilgiler elde edilebilmektedir. 

 

Kliniğimizde kullanılan başlıca teşhis yöntemleri;

 1. EKG
 2. Efor- Treadmill
 3. Ritim Holter
 4. Tasiyon Holter 
 5. Transtorasik Ekokardiyografi
 6. Transösefajial Ekokardiografi

 

Kliniğimiz kardiyoloji doktorlarının uyguladığı tedavi yöntemleri ve işlemler;

 • Hipertansiyon Tedavisi
 • Kalp Yetmezliği Tedavisi
 • Hiperlipidemi Tedavisi
 • Koroner anjiografi
 • Koroner Balon-Stent İşlemleri
 • Kalıcı ve geçici kalp pili işlemleri
 • Aritmi tedavisi- Elektrofizyoloji ve Ablasyon
 • Boyun, bacak ve böbek damarlarının anjiosu ve balon stent işlemleri
 • Kalp Deliklerinin Ameliyatsız Kapatılması
 • Amelilatsız Balonla Kapak açılması
 • Ameliyatsız Kapak değiştirilmesi

 

Kardiyolojide Sıkça Sorulan Sorular

 

Kardiyoloji bölümü hangi hastalıklara bakar?

Kardiyoloji, kalp ve damar sistemine ilişkin çeşitli hastalıkların tanı, tedavi, önleme ve rehabilitasyonunu konu alan bir tıbbi bilim dalıdır. Bu hastalıklar arasında aşağıdaki durumlar yer alır:

 1. Koroner arter hastalığı: Bu hastalık, koroner arterlerde (kalbin kendini besleyen damarlar) darlık veya tıkanıklık oluşması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bu darlık veya tıkanıklık, kalbin kan alımını azaltır ve kalp kasında hasar, kasılma bozukluğu ve böylece kalp yetmezliğine yol açabilir.
 2. Kalp yetmezliği: Bu durumda, kalp yeterli miktarda kan pompalamaya yetmez ve bu nedenle vücutta kan dolaşımı bozulur. Kalp yetmezliği belirtileri arasında nefes darlığı, sırt üstü yatamama, bacaklarda şişlik,yorgunluk, öksürük ve halsizlik gibi semptomlar yer alır.
 3. Kalp kapak Hastalığı: Kalp kapaklarının düzgün çalışmaması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bu düzgün çalışamamanın nedeni kalp kapaklarında darlık veya kapakların tam kapanamamasına bağlı oluşan kapak yetersizliği dediğimiz durumlardır.  Bu durum, kalbin yeterli miktarda kan pompalayamamasına neden olur. Bunun sonucunda vücutta sıvı birikmeye başlar. Öncelikle akciğerlerde sıvı birikimi olur.. Bacaklarda ve karın içinde şişlikle devam eder.
 4. Hipertansiyon: Vücuttaki damarlar içindeki  sıvı kan basıncının normal değerler üzerine çıkmasıdır. Normal kan basıncı 120/80 mmhg olarak kabul edilir. Hipertansiyon veya yüksek tansiyon hiçbir şikayet yapmayacağı gibi; özellikle başağrısı başta sıkışma huzursuzluk gerginlik hissi, görme bozukluğu bulantı kusma gibi şikayetlere sebep olabilir. Tansiyon uzun süre yüksek seyrettiğinde, tedavi edilmezse; beyin göz kalp böbrek gibi organlara hasar verebilir.
 5. Kalp Ritim Bozukluğu veya Aritmi: Kardiyoloji de en çok görülen hastalıklardan biri de ritim bozukluklarıdır. Ritim bozukluğunu kalbin belli bir aralıktaki düzenli normal fizyolojik uyarılmalarının, aksaması, bozulması, kontrolden çıkması şeklinde tarifleyebiliriz. En çok görülen şikayet çarpıntı olmakla birlikte; nefes darlığı çabuk yorulma, bayılma, terleme sıkışma hisside diğer eşlik eden şikayetler olabilir.
 6. Doğuştan Kalp Hastalıkları: Konjenital kalp hatalıkları da dediğimiz bu grup hastalıklarda doğumdan itibaren kalpte yapısal bozukluklar vardır. Bunlardan başlıcaları ASD VSD PDA dediğimiz kalp delikleri, kapaklarda darlıklar olması veya kapaklarda kaçaklar olmasıdır.  Bu hastalıklar, kalbin doğuştan yapısal bozukluklardır ve kalbin normal çalışmasını etkilerler.

 

Kardiyoloji ne demek?

 

Peki, kardiyoloji nedir, kardiyoloji ne demektir?  Kardiyoloji kelimesi, "kardi-" ve "-loji" gibi iki kökten oluşmuştur. "Kardi-" kökü, Yunanca "kardia" sözcüğünden gelir ve bu sözcük "kalp" anlamına gelir. "-loji" ise "bilim" anlamına gelen Yunanca "logos" sözcüğünden türetilmiştir.

Bu nedenle, "kardiyoloji" kelimesinin anlamı "kalp bilimi" olarak çevrilebilir. Bu kelime, kalp ve damar sistemine ilişkin hastalıkların tanı, tedavi, önleme ve rehabilitasyonunu konu alan bir bilim dalını ifade eder.

 

Kardiyoloji muayenesi nasıl yapılır?

Kardiyoloji muayenesi, kalp ve damar sistemine ilişkin hastalıkları tanılamak ve tedavi etmek amacıyla kardiyoloji doktorları tarafından yapılan bir tıbbi muayenedir. Bu muayene, bir kardiyolog tarafından yapılır ve genellikle birkaç adımdan oluşur.

 1. Anamnez: Muayene başlamadan önce, hastanın geçmişteki sağlık durumu, mevcut belirtileri, ilaç kullanımı ve alerjik reaksiyonları gibi bilgiler toplanır.
 2. Fizik muayene: Bu aşamada, doktor hastanın vücut yapısını, kilosunu, tansiyonunu ve nabzını ölçer. Ayrıca kalp atışını dinleyerek kalbin çalışma durumunu değerlendirir.
 3. Tanı yöntemleri: Eğer doktor kalp ve damar sistemine ilişkin bir problem tespit etmişse, bu problemi daha detaylı olarak anlamak için çeşitli tanı yöntemleri kullanılabilir. Bu yöntemler arasında elektrokardiyografi (EKG), ekokardiyografi (EKO), Transösefajial ekokardiografi, Tansiyon Holter, Holter EKG (ritm holter), Koroner anjiyografi gibi yöntemler yer alır.
 4. Tedavi: Eğer hastada kalp ve damar sistemine ilişkin bir problem tespit edilirse, doktor hastaya gerekli tedavi yöntemlerini önerir. Bu yöntemler arasında arasında ilaç tedavisi, yaşam biçimi değişiklikleri, perkütan koroner veya kardiyak girişimler kalp ameliyatı gibi yöntemler yer alabilir.

 

Kardiyoloji muayenesi, kalp ve damar sistemine ilişkin hastalıkların tanı ve tedavisinde önemli bir rol oynar ve bu muayeneler sayesinde kalp rahatsızlıkları önlenebilir ve tedavi edilebilir.

EN AR RU FR