Kalite Yönetim Birimi

Yönetim olarak hedefimiz, kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek ve geliştirmek üzere gerekli faaliyetleri planlamak ve hayata geçirmektir.

Hizmet sürecinde genel prensibimiz, hasta odaklı yapılmayı esas alarak, hasta memnuniyetini en üst düzeyde tutmaktır. Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek hizmet sürecine dahil etmek, böylece sağlık hizmetinin kalitesini sürekli arttırmaktır.

Hastalarımızın, tedarikçilerimizin ve çalışanlarımızın beklenti ve taleplerini en üst düzeyde karşılamaya çalışarak, onlara güven duydukları bir ortam sağlamaktadır.

Sağlık hizmeti sunmaya başladığımız ilk günden bu yana kaliteli hizmetin verilmesi, geliştirilmesi adına sağlık çalışanlarımızı eğitimlerle sürekli destekleyerek, gelişimlerine katkıda bulunmak ve iyileştirme süreçlerinde etkin olarak yer almalarını sağlamaktır.

Hastanemizin tüm sağlık hizmeti sunum alanlarında önemli bir husus olarak nitelikli insan gücü kapasitesini oluşturmak, profesyonel bir şekilde hizmet verilmesini hedeflemektir.

Ulusal ve uluslararası akreditasyon belgelerine sahip olabilmek için hasta ve çalışan güvenliği hizmetlerinin dürüstlük, liderlik, mükemmellik, güvenlik, zamanlılık ve hakkaniyet çerçevesinde eksiksiz bir şekilde devamlılığını sürdürmektir.

Hastanemizde sunulan tüm hizmetlerin süreç yönetimi yaklaşımı ile Sağlık Bakanlığı Kalite Standartları değerlendirmelerinde başarılı olmayı hedefleyerek ilerlemektir.

EN AR RU FR