Check-Up

*Bu yazı tahmini 10 dakika 37 saniye okuma süresine sahiptir.

İngilizce bir sözcük olan check-up, bütün dünyada “genel tıbbi muayene” anlamında kullanılıyor. Sağlıklı bireylerin sağlık durumlarının değerlendirilmesi olarak adlandırılan check-up mevcut bir hastalığın erken tanısı anlamına da gelir. Kendinize ve sağlığınıza özen göstererek, kendiniz hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.  

Tıp dünyasındaki gelişmeler sayesinde artık birçok hastalık çeşitli yöntemler kullanılarak daha başlangıçta önlenebiliyor. Bu sayede, ağır tedavi masrafları altına girilmemiş oluyor. 

Herhangi bir hastalığın henüz başlangıç safhasındayken önlenebilmesi düzenli check-up uygulamasıyla mümkün olabiliyor.

Check-up işlemiyle, bireylerin hangi konularda risk taşıdıkları, hastalık eğilimleri önceden belirlenebiliyor. Birçok hastalık bu muayene sırasında, henüz vücutta etkin duruma gelmeden tespit edilerek önlenebiliyor. Herhangi bir sağlık şikayeti olmayan kişiler için de önem taşıyan check-up ile genel bir koruma sağlanmış oluyor.

Check-Up Programları;

 • Ayrıntılı Check-Up
 • Çocuk Sağlığı Check-Up
 • Erkek Sağlığı Check-Up
 • Genel Check-Up
 • Göz Sağlığı Check-Up
 • Kadın Sağlığı Check-Up
 • Kanser Tarama Check-Up
 • VIP Kadın/Erkek Check-Up

Check-Up programlarımız ile ilgili ayrıntılı bilgiyi 0 212 314 17 85-86 nolu telefondan alabilirsiniz.

 • Yeni Check-Up Paketi (Kadın)

  1. UZMAN MUAYENE VE DEĞERLENDİRMELERİ
  • İç Hastalıkları Uzmanı Muayenesi
  • Kadın Hastalıkları Uzmanı Muayenesi
  • Göz Hastalıkları Muayenesi
  • KBB Uzmanı Muayenesi
  • Damar Cerrahisi Muayenesi
  1. RADYOLOJİK TETKİKLER
  • Akciğer Grafisi
  • EKG
  • Tüm Batın US
  • Smear
  • Meme USG (Çift Taraflı) 40 Yaş altı
  • Mamografi (Çift Taraflı) 40 yaş üzeri
  1. LABORATUAR TESTLERİ

  Biyokimya Testleri ( Kan ve İdrar Testleri)

  • Açlık Kan Şekeri
  • Hemoglobin HB A 1 C
  • İnsülin
  • Kalsiyum
  • Potasyum
  • Sodyum
  • Total Kolestrol
  • HDL Kolestrol
  • LDL Kolestrol
  • Trigliserid
  • LDH
  • Kan Grubu
  • Tam İdrar Analizi
  • Albumin
  • Total Protein
  • Sedimantasyon
  • Total Bilirubin
  • Direkt Bilirubin
  • Alkalen Fosfataz
  • Hemogram-Tam Kan Panel
  • CEA

  Karaciğer Fonksiyon Testleri

  • SGOT
  • SGPT
  • Gamma GT

  Romatizma testleri

  • CRP
  • RF

  Böbrek Fonksiyon Testleri

  • Üre
  • Ürik Asit
  • Kreatinin

  Hormonal/ Serolojik, Hepatit Tarama Testleri

  • TSH
  • T4, Free
  • HCV
  • Anti Hbs
  • Ant, Hbc
  • HbsAg

  Gaita Testleri

  • Gaitada Parazit
  • Gaitada Gizli Kan

 • VIP Check-Up Paketi (Erkek)

  1. UZMAN MUAYENE VE DEĞERLENDİRMELERİ
  • İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Muayenesi
  • Üroloji Uzmanı Muayenesi
  • Dermatoloji Uzmanı Muayenesi ve Dermatoskopi
  • Göz Uzmanı Muayenesi
  • KBB Uzmanı Ayrıntılı Muayenesi ve Nasal Endoskopi
  • Kardiyoloji Uzmanı Ayrıntılı Muayenesi
  1. RADYOLOJİK TETKİKLER
  • BT, Toraks/ Akciğer (Düşük Doz)
  • MR, Tüm Batın
  • MR, Beyin
  • Tiroid USG
  1. KARDİYOLOJİK TESTLER
  • EKG
  • Ekokardiyografi-EKO
  1. KLİNİK TESTLER
  • Odyometri/İşitme Tarama
  • Üroflowmetri

       E) LABORATUAR TESTLERİ

       Biyokimya Testleri ( Kan ve İdrar Testleri)

  • Açlık Kan Şekeri
  • Tokluk Kan Şekeri
  • Hemoglobin(HbA1C)
  • İnsülin
  • Kalsiyum
  • Fosfor
  • Üre
  • Ürik Asit
  • Kreatinin
  • Total Kolestrol
  • HDL Kolestrol
  • LDL Kolestrol
  • Trigliserid
  • LDH
  • Kan Grubu
  • Tam İdrar Analizi
  • Albumin
  • Total Protein
  • Sedimantasyon
  • Total Bilirubin
  • Direkt Bilirubin
  • Alkalen Fosfataz
  • Hemogram-Tam Kan Panel
  • Demir
  • Demir Bağlama

  Karaciğer Fonksiyon Testleri

  • SGOT
  • SGPT
  • Gamma GT

  Romatizma testleri

  • CRP
  • RF
  • ASO

  Hormonal/Serolojik Testler

  • TSH
  • T3, Free
  • T4, Free
  • PSA (Total)
  • PSA (Free)
  • B12
  • Vitamin D3

  Hepatit Tarama Testleri

  • Anti HCV
  • Anti Hbs
  • Ant, Hbc Total
  • HbsAg

  Tümör Markerlar

  • CA 19-9
  • CEA
  • AFP

 • VIP Check-Up Paketi (Kadın)

  1. UZMAN MUAYENE VE DEĞERLENDİRMELERİ
  • İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Ayrıntılı Muayenesi
  • Kadın Hastalıkları Uzmanı Ayrıntılı Muayenesi
  • Dermatoloji Uzmanı Ayrıntılı Muayenesi ve Dermatoskopi
  • Göz UzmanI Muayenesi
  • KBB Uzmanı Ayrıntılı Muayenesi ve Nasal Endoskopi
  • Kardiyoloji Uzmanı Ayrıntılı Muayenesi
  1. RADYOLOJİK TETKİKLER
  • BT, Toraks/ Akciğer (Düşük Doz)
  • BT, Kantitatif Skorlama (BMD, Kemik Dansitometri)
  • MR, Tüm Batın
  • MR, Beyin
  • Tiroid USG
  • Meme USG (Çift Taraflı)
  • Mamografi (Çift Taraflı)
  1. KARDİYOLOJİK TESTLER
  • EKG
  • Ekokardiyografi-EKO
  1. KLİNİK TESTLER
  • Odyometri/İşitme Tarama
  1. LABORATUAR TESTLERİ

  Kan ve İdrar Testleri(Biyokimya Testleri)

  • Açlık Kan Şekeri
  • Tokluk Kan Şekeri
  • İnsülin
  • Hemoglobin (HbA1C)
  • Kalsiyum
  • Fosfor
  • Üre
  • Ürik Asit
  • Kreatinin
  • Total Kolestrol
  • HDL Kolestrol
  • LDL Kolestrol
  • Trigliserid
  • LDH
  • Kan Grubu
  • Tam İdrar Analizi
  • Albumin
  • Total Protein
  • Sedimantasyon
  • Total Bilirubin
  • Direkt Bilirubin
  • Alkalen Fosfataz
  • Hemogram-Tam Kan Panel
  • Demir
  • Demir Bağlama

  Karaciğer Fonksiyon Testleri

  • SGOT
  • SGPT
  • Gamma GT

  Romatizma testleri

  • CRP
  • RF
  • ASO

  Hormonal/ Serolojik Testler

  • TSH
  • T3, Free
  • T4, Free
  • Vitamin B12
  • Vitamin D3

  Hepatit Tarama Testleri

  • Anti HCV
  • Anti Hbs
  • Ant, Hbc Total
  • HbsAg

  Tümör Markerlar

  • CA 15-3
  • CA 125
  • CA 19-9
  • CEA
  • AFP

  Patolojik Testler

  • Smear İnceleme

 • Çocuk Check-Up Paketi

  1. UZMAN MUAYENE VE DEĞERLENDİRMELERİ
  • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri) Uzmanı Muayenesi
  • Göz Hastalıkları Uzman Muayenesi
  1. RADYOLOJİK TETKİKLER
  • Akciğer Grafisi
  • EKG
  1. LABORATUVAR TESTLERİ

  Biyokimya Testleri (Kan-İdrar Testleri)

  • Açlık Kan Şekeri
  • Total Protein
  • Trigliserit
  • Total Kolestrol
  • Vitamin B12
  • Vitamin D
  • Sgot
  • Sgpt
  • Hemogram
  • Kan Grubu
  • Sedimantasyon
  • Demir
  • Ferritin
  • Tam İdrar Analizi
  • Boğaz Kültürü
  • Üre
  • Kreatinin
  • İdrar Testi
  • Crp
  • Anti Hbs
  • HbsAg

  Gaita Testleri     

  • Gaitada Parazit
  • Gaitada Gizli Kan
  • Gaitanın Mikroskopik İncelenmesi

 • Ayrıntılı Kanser Tarama Programı (Erkek)

  1. UZMAN MUAYENE VE DEĞERLENDİRMELERİ
  • İç Hastalıkları Uzmanı Ayrıntılı Muayenesi ve Sonuçların Değerlendirilmesi
  1. RADYOLOJİK TETKİKLER
  • BT, Toraks/ Akciğer (Düşük Doz)
  • MR, Tüm Batın
  • MR, Beyin
  • Tiroid USG
  1. LABORATUAR TESTLERİ

        Kan ve İdrar Testleri(Biyokimya Testleri)

  • Açlık Kan Şekeri
  • Tokluk Kan Şekeri
  • Kalsiyum
  • Fosfor
  • Üre
  • Ürik Asit
  • Kreatinin
  • Total Kolestrol
  • HDL Kolestrol
  • LDL Kolestrol
  • Trigliserid
  • LDH
  • Kan Grubu
  • CRP
  • Tam İdrar Analizi
  • Albumin
  • Total Protein
  • Sedimantasyon
  • Total Bilirubin
  • Direkt Bilirubin
  • Alkalen Fosfataz
  • Hemogram-Tam Kan Panel
  • Demir
  • Demir Bağlama
  • PSA, Free
  • PSA, Total

     Karaciğer Fonksiyon Testleri

  • SGOT
  • SGPT
  • Gamma GT

       Hormonal/ Serolojik Testler

  • TSH
  • T3, Free
  • T4, Free
  • Anti HIV
  • Vitamin B12
  • Vitamin D3

       Hepatit Tarama Testleri

  • Anti HCV
  • Anti Hbs
  • Ant, Hbc Total
  • HbsAg

       Tümör Markerlar

  • CA 19-9
  • CEA
  • AFP

 • Ayrıntılı Check-Up Programı (Kadın)

  1. UZMAN MUAYENE VE DEĞERLENDİRMELERİ
  • İç Hastalıkları  (Dahiliye) Uzmanı Ayrıntılı Muayenesi
  • Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ayrıntılı Muayenesi
  1. RADYOLOJİK TETKİKLER
  • BT, Toraks/ Akciğer (Düşük Doz)
  • MR, Tüm Batın
  • MR, Beyin
  • Tiroid USG
  • Meme USG (Çift Taraflı)
  • Mamografi (Çift Taraflı)
  1. LABORATUAR TESTLERİ

  Biyokimya Testleri (Kan ve İdrar Testleri)

  • Açlık Kan Şekeri
  • Tokluk Kan Şekeri
  • Kalsiyum
  • Fosfor
  • Üre
  • Ürik Asit
  • Kreatinin
  • Total Kolestrol
  • HDL Kolestrol
  • LDL Kolestrol
  • Trigliserid
  • LDH
  • Kan Grubu
  • Tam İdrar Analizi
  • Albumin
  • Total Protein
  • Sedimantasyon
  • Total Bilirubin
  • Direkt Bilirubin
  • Alkalen Fosfataz
  • Hemogram-Tam Kan Panel
  • Demir
  • Demir Bağlama

  Karaciğer Fonksiyon Testleri

  • SGOT
  • SGPT
  • Gamma GT

  Hormonal/ Serolojik Testler

  • TSH
  • T3, Free
  • T4, Free
  • Vitamin B12
  • Vitamin D3
  • Anti HIV

  Hepatit Tarama Testleri

  • Anti HCV
  • Anti Hbs
  • Ant, Hbc Total
  • HbsAg

  Tümör Markerlar

  • CA 15-3
  • CA 125
  • CA 19-9
  • CEA
  • AFP

  Patolojik Testler

  • Smear İnceleme

 • Erkek Sağlığı Check-Up

  1. UZMAN MUAYENE VE DEĞERLENDİRMELERİ
  • İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Ayrıntılı Muayene
  • Üroloji Uzmanı Ayrıntılı Muayene
  • Kardiyoloji Uzmanı Ayrıntılı Muayene
  • Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayrıntılı Muayene
  • Göz Uzmanı Ayrıntılı Muayene
  1. RADYOLOJİK TETKİKLER
  • Akciğer Grafisi
  • EKG    
  • EKO (Ekokardiyografi)
  • Tüm Batın USG
  • Üroflowmetri

       C. LABORATUAR TESTLERİ

  Biyokimya testleri

  • AKŞ
  • Tam Kan Sayımı         
  • Sedimentasyon
  • Kreatinin
  • Tam İdrar Analizi
  • Total Kolestrol
  • HDL Kolestrol
  • LDL Kolestrol
  • Trigliserit

  Karaciğer Fonksiyon testleri

  • SGOT
  • SGPT

  Hepatit Tarama

  • HbsAg
  • Anti- Hbs
  • Anti Hbc Total
  • Anti HCV        

  Gaita Tahlilleri

  • Gaitada Gizli Kan

  Hormon Testleri ve Tümör Markerlar

  • CEA
  • CA 19-9
  • PSA
  • Free PSA
  • TSH Sensitive

 • Kadın Sağlığı Check-Up

       A) UZMAN MUAYENE VE DEĞERLENDİRMELERİ

  • İç Hastalıkları Muayenesi
  • Kadın-Doğum Muayenesi

       B)  RADYOLOJİK TETKİKLER

  • Akciğer Grafisi
  • EKG (Elektrokardiyogram) (12 derivasyonlu, EKG çekimi)
  • Abdomen US, tüm
  • Meme US (Bilateral)

        C) LABORATUAR TESTLERİ

       Kan ve İdrar Testleri(Biyokimya Testleri)

  • Glukoz(Açlık)
  • İnsülin
  • Glikozile Hemoglabin (HbA1C)
  • Ferritin
  • Demir
  • Bilirubin(Total)
  • Trigliserid
  • LDL Kolesterol
  • HDL Kolesterol
  • Total Kolesterol
  • Sedimantasyon
  • Hemogram
  • İdrar Tetkiki(Tam otomatik idarar biyokimyası ve mikroskopisi)

     Karaciğer Fonksiyon Testleri

  • ALT
  • GGT (Gamma glutamil transferaz)

       Romatizmal testler

  • Romatoid Faktör (RF) (Türbidimetrik)
  • CRP (Nefelometrik veya turbidimetrik

         Böbrek Fonksiyon Testleri

  • Kreatinin (Serum)

        Hormonal/ Serolojik, Hepatit Tarama Testleri

  • Serbest T4
  • TSH
  • HbsAg (Kemoluminesans veya benzeri)
  • Anti HCV(Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
  • Anti Hbs (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)

       Vitaminler

  • Vitamin B12
  • Vitamin D (25-Hidroksi)
  • Folat (Folik Asit)

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.