Check-Up

İngilizce bir sözcük olan check-up, bütün dünyada “genel tıbbi muayene” anlamında kullanılıyor. Sağlıklı bireylerin sağlık durumlarının değerlendirilmesi olarak adlandırılan check-up mevcut bir hastalığın erken tanısı anlamına da gelir. Kendinize ve sağlığınıza özen göstererek, kendiniz hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.  

Tıp dünyasındaki gelişmeler sayesinde artık birçok hastalık çeşitli yöntemler kullanılarak daha başlangıçta önlenebiliyor. Bu sayede, ağır tedavi masrafları altına girilmemiş oluyor. 

Herhangi bir hastalığın henüz başlangıç safhasındayken önlenebilmesi düzenli check-up uygulamasıyla mümkün olabiliyor.

Check-up işlemiyle, bireylerin hangi konularda risk taşıdıkları, hastalık eğilimleri önceden belirlenebiliyor. Birçok hastalık bu muayene sırasında, henüz vücutta etkin duruma gelmeden tespit edilerek önlenebiliyor. Herhangi bir sağlık şikayeti olmayan kişiler için de önem taşıyan check-up ile genel bir koruma sağlanmış oluyor.

Check-Up Programları;

 • Premium Check-Up Paketleri
 • Kadın Sağlığı Paketleri
 • Erkek Sağlığı Paketleri
 • Çocuk Sağlığı Paketleri
 • Kardiyoloji Paketi
 • Menopoz Paketi
 • Baş Ağrısı Paketi
 • Adölesan Sağlığı Paketi

Check-Up programlarımız ile ilgili ayrıntılı bilgiyi 0 212 314 17 85 no'lu telefondan alabilirsiniz.

Adölesan Sağlığı Check-Up (16-18 Yaş)
 • A) UZMAN MUAYENE VE DEĞERLENDİRMELERİ

  • Dahiliye Muayenesi
  • Psikolog Muayenesi

  B) RADYOLOJİK TETKİKLER

  • Akciğer grafisi (tek yön)
  • EKG (Elektrokardiyogram)
  • Abdomen US, tüm

  C) LABORATUVAR TETKİKLERİ

  • Hemogram
  • Demir
  • Demir bağlama kapasitesi
  • İdrar tetkiki (Tam otomatik idrar biyokimyası ve mikroskopisi)
  • Vitamin D (25-Hidroksi)
  • Vitamin B12
  • ALT, Alanin aminotransferaz
  • AST (Aspartat transaminaz)
  • TSH
  • Serbest T4
  • Glukoz (AÇLIK)
  • Total Kolesterol
  • Kan üre azotu (BUN)
  • Gaita mikroskopisi
Baş Ağrısı Check-Up
 • A) UZMAN MUAYENE VE DEĞERLENDİRMELERİ

  • Nöroloji Muayenesi
  • Göz Muayenesi

  B) RADYOLOJİK TETKİKLER

  • MRG, Beyin, kontrastsız

  C) LABORATUVAR TETKİKLERİ

  • Sedimentasyon
  • Hemogram
Covid-19 Check-Up
 • A) UZMAN MUAYENE VE DEĞERLENDİRMELERİ

  • Göğüs Hastalıkları Muayenesi

  B) RADYOLOJİK TETKİKLER

  • BT, Toraks

  C) KLİNİK TESTLER

  • Solunum fonksiyon testi

  D) LABORATUVAR TETKİKLERİ

  • Covid-19 (SARS-CoV-2) Antikor Total
  • Ferritin
  • D-dimer (kantitatif)
  • CRP
  • Hemogram
  • ALT, Alanin aminotransferaz
  • AST (Aspartat transaminaz)
  • Kreatinin (SERUM)
  • Kan üre azotu (BUN)
Çocuk Sağlığı Check-Up (0-5 Yaş)
 • A) UZMAN MUAYENE VE DEĞERLENDİRMELERİ

  • Çocuk Hastalıkları Muayenesi
  • Göz Hastalıkları Muayenesi
  • Kulak Burun Boğaz Muayenesi

  B) LABORATUVAR TETKİKLERİ

  • Hemogram
  • Demir
  • Demir bağlama kapasitesi
  • İdrar tetkiki (Tam otomatik idrar biyokimyası ve mikroskopisi)
  • Vitamin D (25-Hidroksi)
  • Kültür, İdrar
  • ALT, Alanin aminotransferaz
  • AST (Aspartat transaminaz)
  • TSH
  • Serbest T4
  • Kan üre azotu (BUN)
  • Kreatinin
  • Glukoz (AÇLIK)
  • Vitamin B12
  • Folat (Folik Asit)
Çocuk Sağlığı Check-Up (6-15 Yaş)
 • A) UZMAN MUAYENE VE DEĞERLENDİRMELERİ

  • Çocuk Hastalıkları Muayenesi
  • Göz Hastalıkları Muayenesi
  • Kulak Burun Boğaz Muayenesi

  B) KLİNİK TESTLER

  • Saf ses odyometrisi

  C) RADYOLOJİK TETKİKLER

  • Akciğer grafisi (tek yön)
  • Abdomen US, tüm

  D) LABORATUVAR TETKİKLERİ

  • Hemogram
  • Demir
  • Demir bağlama kapasitesi
  • İdrar tetkiki (Tam otomatik idrar biyokimyası ve mikroskopisi)
  • Vitamin D (25-Hidroksi)
  • Kültür, İdrar
  • ALT, Alanin aminotransferaz
  • AST (Aspartat transaminaz)
  • Gaita mikroskopisi 
  • TSH
  • Serbest T4
  • Glukoz (AÇLIK)
  • Total Kolesterol
  • Vitamin B12
  • Folat (Folik Asit)
  • Kan üre azotu (BUN)
Erkek Sağlığı Check-Up (40 Yaş Altı)
 • A) UZMAN MUAYENE VE DEĞERLENDİRMELERİ

  • Ağız ve Diş Sağlığı Muayenesi
  • Beslenme ve Dİyet Muayenesi
  • Dahiliye Muayenesi
  • Göz Hastalıkları Muayenesi
  • Üroloji Muayenesi

  B) RADYOLOJİK TETKİKLER

  • Akciğer grafisi (tek yön)
  • EKG (Elektrokardiyogram)
  • Tüm Abdomen USG
  • Panoramik Diş Filmi

  C) LABORATUVAR TETKİKLERİ

  • Glukoz  (AÇLIK)
  • İnsülin
  • Glikozile hemoglobin (Hb A1C)
  • Potasyum
  • Sodyum
  • Kalsiyum
  • Magnezyum
  • Kan üre azotu (BUN)
  • Ürik asit
  • Kreatinin
  • Total Kolesterol
  • LDL kolesterol
  • HDL kolesterol
  • Trigliserid
  • LDH (Laktik Dehidrogenaz)
  • Kan Grubu Testi
  • İdrar tetkiki (Tam otomatik idrar biyokimyası ve mikroskopisi)
  • Albümin
  • Total Protein
  • Sedimentasyon
  • Bilirubin (Direkt)
  • Bilirubin (Total)
  • ALP (Alkalen fosfataz)
  • Hemogram
  • ALT, Alanin aminotransferaz
  • AST (Aspartat transaminaz)
  • GGT (Gamma glutamil transferaz)
  • CRP
  • Romatoid faktör (RF)
  • TSH
  • Serbest T4
Erkek Sağlığı Check-Up (40 Yaş Üstü)
 • A) UZMAN MUAYENE VE DEĞERLENDİRMELERİ

  • Ağız ve Diş Sağlığı Muayenesi
  • Beslenme ve Diyet Muayenesi 
  • Dahiliye Muayenesi
  • Göz Hastalıkları Muayenesi
  • Kardiyoloji Muayenesi
  • Kulak Burun Boğaz Muayenesi
  • Üroloji Muayenesi

  B) RADYOLOJİK TETKİKLER

  • Akciğer grafisi (tek yön)
  • EKG (Elektrokardiyogram)
  • EKO
  • Abdomen US, tüm
  • Tiroid US
  • Panaromik Diş Filmi

  C) KLİNİK TESTLER

  • Üroflowmetri

  D) LABORATUVAR TETKİKLERİ

  • Glukoz (AÇLIK)
  • İnsülin
  • Glikozile hemoglobin (Hb A1C)
  • Potasyum
  • Sodyum
  • Kalsiyum
  • Magnezyum
  • Kan üre azotu (BUN)
  • Ürik asit (serum)
  • Kreatinin
  • Total Kolesterol
  • LDL kolesterol
  • HDL kolesterol
  • Trigliserid
  • LDH (Laktik Dehidrogenaz)
  • Kan Grubu Testi
  • İdrar tetkiki (Tam otomatik idrar biyokimyası ve mikroskopisi)
  • Albümin
  • Total Protein
  • Sedimentasyon
  • Bilirubin (Direkt)
  • Bilirubin (Total)
  • ALP (Alkalen fosfataz)
  • Hemogram
  • ALT, Alanin aminotransferaz
  • AST (Aspartat transaminaz)
  • GGT (Gamma glutamil transferaz)
  • CRP
  • Romatoid faktör (RF)
  • TSH
  • Serbest T4
  • Anti HCV (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
  • Anti HBs  (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
  • ANTİ Hbc IgG (Total)
  • HBsAg
  • Karsinoembriyonik antijen (CEA)
  • Vitamin D (25-Hidroksi)
  • Vitamin B12
  • Demir
  • Demir bağlama kapasitesi
  • PSA, Total (Prostat spesifik antijen )
  • Testosteron, Total
  • Gaitada gizli kan aranması
Kadın Sağlığı Check-Up (40 Yaş Altı)
 • A) UZMAN MUAYENE VE DEĞERLENDİRMELERİ

  • Ağız ve Diş Sağlığı Muayenesi
  • Beslenme ve Dİyet Muayenesi
  • Dahiliye Muayenesi
  • Genel Cerrahi Muayenesi
  • Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi

  B) RADYOLOJİK TETKİKLER

  • Akciğer grafisi (tek yön)
  • EKG (Elektrokardiyogram)
  • Tüm Abdomen USG
  • Meme USG (bilateral)
  • Panoramik Diş Filmi

  C) PATOLOJİK TETKİKLER

  • Servikal veya vajinal sitoloji  (PAP smear)

  D) LABORATUVAR TETKİKLERİ

  • Glukoz (AÇLIK)
  • İnsülin
  • Glikozile hemoglobin (Hb A1C)
  • Potasyum
  • Sodyum
  • Kalsiyum
  • Magnezyum
  • Kan üre azotu (BUN)
  • Ürik asit
  • Kreatinin
  • Total Kolesterol
  • LDL kolesterol
  • HDL kolesterol
  • Trigliserid
  • LDH (Laktik Dehidrogenaz)
  • Kan Grubu Testi
  • İdrar tetkiki (Tam otomatik idrar biyokimyası ve mikroskopisi)
  • Albümin
  • Total Protein
  • Sedimentasyon
  • Bilirubin (Direkt)
  • Bilirubin (Total)
  • ALP (Alkalen fosfataz)
  • Hemogram
  • ALT, Alanin aminotransferaz
  • AST (Aspartat transaminaz)
  • GGT (Gamma glutamil transferaz)
  • CRP
  • Romatoid faktör (RF)
  • TSH
  • Serbest T4
  • Anti HCV (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
  • Anti HBs  (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
  • ANTİ Hbc IgG (Total)
  • HBsAg
  • Karsinoembriyonik antijen (CEA)
  • Vitamin D (25-Hidroksi)
  • Vitamin B12
Kadın Sağlığı Check-Up (40 Yaş Üstü)
 • A) UZMAN MUAYENE VE DEĞERLENDİRMELERİ

  • Ağız ve Diş Sağlığı Muayenesi
  • Beslenme ve Diyet Muayenesi 
  • Dahiliye Muayenesi
  • Göz Hastalıkları Muayenesi
  • Genel Cerrahi Muayenesi
  • Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi
  • Kardiyoloji Muayenesi

  B) RADYOLOJİK TETKİKLER

  • Akciğer grafisi (tek yön)
  • EKG (Elektrokardiyogram)
  • EKO
  • Abdomen US, tüm
  • Meme US (bilateral)
  • Mamografi
  • Tiroid US
  • Panoramik Diş Filmi

  C) PATOLOJİK TETKİKLER

  • Servikal veya vajinal sitoloji  (PAP smear)

  D) LABORATUVAR TETKİKLERİ

  • Glukoz (AÇLIK)
  • İnsülin
  • Glikozile hemoglobin (Hb A1C)
  • Potasyum
  • Sodyum
  • Kalsiyum
  • Magnezyum
  • Kan üre azotu (BUN)
  • Ürik asit
  • Kreatinin
  • Total Kolesterol
  • LDL kolesterol
  • HDL kolesterol
  • Trigliserid
  • LDH (Laktik Dehidrogenaz)
  • Kan Grubu Testi
  • İdrar tetkiki (Tam otomatik idrar biyokimyası ve mikroskopisi)
  • Albümin
  • Total Protein
  • Sedimentasyon
  • Bilirubin (Direkt)
  • Bilirubin (Total)
  • ALP (Alkalen fosfataz)
  • Hemogram
  • ALT, Alanin aminotransferaz
  • AST (Aspartat transaminaz)
  • GGT (Gamma glutamil transferaz)
  • CRP
  • Romatoid faktör (RF)
  • TSH
  • Serbest T4
  • Anti HCV (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
  • Anti HBs  (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
  • ANTİ Hbc IgG (Total)
  • HBsAg
  • Karsinoembriyonik antijen (CEA)
  • Vitamin D (25-Hidroksi)
  • Vitamin B12
  • Demir
  • Demir bağlama kapasitesi
  • Gaitada gizli kan aranması
Kardiyoloji Check-Up
 • A) UZMAN MUAYENE VE DEĞERLENDİRMELERİ

  • Kardiyoloji Muayenesi

  B) KARDİYOLOJİK TETKİKLER

  • Ekokardiyografi (EKO)
  • EKG (Elektrokardiyogram)

  C) LABORATUVAR TETKİKLERİ

  • Hemogram
  • Kan üre azotu (BUN)
  • ALT, Alanin aminotransferaz
  • AST (Aspartat transaminaz)
  • Sodyum 
  • Potasyum
  • Kreatinin
  • TSH
  • Glukoz (AÇLIK)
  • Total Kolesterol
  • LDL kolesterol
  • HDL kolesterol
  • Trigliserid
Menopoz Check-Up
 • A) UZMAN MUAYENE VE DEĞERLENDİRMELERİ

  • Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi
  • Genel Cerrahi Muayenesi
  • Psikolog Muayenesi

  B) RADYOLOJİK TETKİKLER

  • BT, Kalp, kalsiyum skorlama
  • Mammografi (çift meme)
  • Meme US (bilateral)
  • Tiroid US

  C) PATOLOJİK TESTLER

  • Servikal veya vajinal sitoloji  (PAP smear)

  D) LABORATUVAR TETKİKLERİ

  • Glukoz (AÇLIK)
  • İnsülin
  • Glikozile hemoglobin (Hb A1C)
  • Trigliserid
  • Total Kolesterol
  • LDL kolesterol
  • HDL kolesterol
  • Sedimentasyon
  • Hemogram
  • ALT, Alanin aminotransferaz
  • AST (Aspartat transaminaz)
  • GGT (Gamma glutamil transferaz)
  • Bilirubin (Total)
  • ALP (Alkalen fosfataz)
  • Total Protein (SERUM)
  • Albümin (SERUM)
  • Kan üre azotu (BUN)
  • İdrar tetkiki (Tam otomatik idrar biyokimyası ve mikroskopisi)
  • Kreatinin (SERUM)
  • Vitamin B12
  • Vitamin D (25-Hidroksi)
  • Folat (Folik Asit)
  • Romatoid faktör (RF) (Türbidimetrik)
  • CRP (Nefelometrik veya turbidimetrik)
  • TSH
  • Serbest T3
  • Serbest T4
  • CA-125
  • CA-15-3
  • CA-19-9
  • Karsinoembriyonik antijen (CEA)
  • Potasyum
  • Sodyum
  • Kalsiyum
  • Fosfor
  • Klor
  • Magnezyum
  • Ürik asit
  • LDH (Laktik Dehidrogenaz)
  • Ferritin
  • Demir
Premium Erkek Check-Up
 • A) UZMAN MUAYENE VE DEĞERLENDİRMELERİ

  • Ağız ve Diş Sağlığı Muayenesi
  • Beslenme ve Diyet Muayenesi
  • Dahiliye Muayenesi
  • Üroloji Muayenesi
  • Göz Hastalıkları Muayenesi
  • Kardiyoloji Muayenesi
  • Kulak Burun Boğaz Muayenesi

  B) RADYOLOJİK TETKİKLER

  • BT, Toraks
  • EKG (Elektrokardiyogram)
  • EKO
  • Tüm Abdomen USG
  • Tiroid Ultrasonu
  • Panoramik Diş Filmi

  C) KLİNİK TESTLER

  • Üroflowmetri
  • İşitme Testi

  D) LABORATUVAR TETKİKLERİ

  • Glukoz (AÇLIK)
  • Glukoz (TOKLUK)
  • İnsülin
  • Glikozile hemoglobin (Hb A1C)
  • Potasyum
  • Sodyum
  • Kalsiyum
  • Magnezyum
  • Fosfor
  • Kan üre azotu (BUN)
  • Ürik asit
  • Kreatinin
  • Total Kolesterol
  • LDL kolesterol
  • HDL kolesterol
  • Trigliserid
  • LDH (Laktik Dehidrogenaz)
  • Kan Grubu Testi
  • İdrar tetkiki (Tam otomatik idrar biyokimyası ve mikroskopisi)
  • Albümin
  • Total Protein
  • Sedimentasyon
  • Bilirubin (Direkt)
  • Bilirubin (Total)
  • ALP (Alkalen fosfataz)
  • Hemogram
  • ALT, Alanin aminotransferaz
  • AST (Aspartat transaminaz)
  • GGT (Gamma glutamil transferaz)
  • CRP
  • Romatoid faktör (RF)
  • TSH
  • Serbest T4
  • Serbest T3
  • Anti HCV (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
  • Anti HBs  (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
  • ANTİ Hbc IgG (Total)
  • HBsAg
  • Vitamin D (25-Hidroksi)
  • Vitamin B12
  • Folat (Folik Asit)
  • Demir
  • Demir bağlama kapasitesi
  • CA-19-9
  • Karsinoembriyonik antijen (CEA)
  • AFP (Alfa- feto protein)
  • PSA, Total (Prostat spesifik antijen )
  • PSA (Serbest)
  • Testosteron, Total
  • Gaitada gizli kan aranması
Premium Kadın Check-Up
 • A) UZMAN MUAYENE VE DEĞERLENDİRMELERİ

  • Ağız ve Diş Sağlığı Muayenesi 
  • Beslenme ve Diyet Muayenesi
  • Dahiliye Muayenesi
  • Göz Hastalıkları Muayenesi
  • Genel Cerrahi Muayenesi
  • Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi
  • Kardiyoloji Muayenesi

  B) RADYOLOJİK TETKİKLER

  • BT, Toraks
  • BT, Kalp, kalsiyum skorlama (Kemik Ölçümü)
  • EKG (Elektrokardiyogram)
  • EKO
  • Tüm Abdomen USG
  • Meme US (bilateral)
  • Mamografi
  • Tiroid USG
  • Panoramik Diş Filmi

  C) PATOLOJİK TETKİKLER

  • Servikal veya vajinal sitoloji  (PAP smear)

  D) LABORATUVAR TETKİKLERİ

  • Glukoz (AÇLIK)
  • Glukoz (TOKLUK)
  • İnsülin
  • Glikozile hemoglobin (Hb A1C)
  • Potasyum
  • Sodyum
  • Kalsiyum
  • Magnezyum
  • Fosfor
  • Kan üre azotu (BUN)
  • Ürik asit
  • Kreatinin
  • Total Kolesterol
  • LDL kolesterol
  • HDL kolesterol
  • Trigliserid
  • LDH (Laktik Dehidrogenaz)
  • Kan Grubu Testi
  • İdrar tetkiki (Tam otomatik idrar biyokimyası ve mikroskopisi)
  • Albümin
  • Total Protein
  • Sedimentasyon
  • Bilirubin (Direkt)
  • Bilirubin (Total)
  • ALP (Alkalen fosfataz)
  • Hemogram
  • ALT, Alanin aminotransferaz
  • AST (Aspartat transaminaz)
  • GGT (Gamma glutamil transferaz)
  • CRP
  • Romatoid faktör (RF)
  • TSH
  • Serbest T4
  • Serbest T3
  • Anti HCV (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
  • Anti HBs  (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
  • ANTİ Hbc IgG (Total)
  • HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)
  • Karsinoembriyonik antijen (CEA)
  • Vitamin D (25-Hidroksi)
  • Vitamin B12
  • Folat (Folik Asit)
  • Demir
  • Demir bağlama kapasitesi
  • CA-125
  • CA-15-3
  • CA-19-9
  • AFP (Alfa- feto protein)
  • Gaitada gizli kan aranması
EN AR RU FR