Nöroloji

Türkiye Hastanesi'nin nöroloji bölümü, çağdaş teknolojik araçlarını kullanarak tanı ve tedavi hizmetlerini geliştirmektedir. Nörolojik hastalıkların teşhis ve tedavileri, poliklinik muayene aşamasında uzman doktorun talep etmesi durumunda, bilgisayarlı beyin tomografisi, dijital EEG ve diğer cihazlardan elde edilen veriler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu sayede nörolojik hastaların tedavisi daha kesin ve etkili hale getirilmektedir.

 

Nöroloji Nedir?

Nöroloji, sinir sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen tıp dalıdır. Sinir sistemi, vücudun tüm fonksiyonlarını düzenleyen ve koordine eden bir sistemdir. Bu sistem, beyin, omurilik ve sinirlerden oluşur. Nörolojik hastalıklar, bu sistemin herhangi bir bölümünde ortaya çıkabilen bir dizi rahatsızlığı içerir.

Nöroloji doktorular, bu hastalıkları teşhis etmek ve tedavi etmek için gerekli tıbbi eğitimi almış uzman hekimlerdir. Nöroloji doktorular, hastaların semptomlarını değerlendirmek ve doğru tanıyı koymak için genellikle görüntüleme testleri, elektroensefalografi (EEG), elektromiyografi (EMG) ve diğer tıbbi testler, nörolojik muayeneler kullanırlar. Tedavi, hastalığın tipine, semptomlara ve şiddetine bağlı olarak ilaçlar, fizik tedavi, cerrahi veya diğer yöntemleri içerebilir.

Nörolojik muayene, hastanın nörolojik işlevlerini değerlendirmek için yapılır. Bu muayene sırasında nöroloğun dikkat ettiği bazı işlevler arasında görme, işitme, dengede tutma, koku alma, konuşma, kas kuvveti ve refleksler yer alır.

Görüntüleme teknolojileri, nörolojik hastalıkların tanısında önemli bir rol oynar. Bu teknolojiler arasında manyetik rezonans görüntüleme (MR), bilgisayarlı tomografi (BT) ve pozitron emisyon tomografisi (PET) yer alır. Bu testler, beyin ve omurilik gibi sinir sistemi organlarının detaylı görüntülerini oluşturarak nöroloğun doğru tanı koymasına yardımcı olur.

Elektrofizyolojik testler, sinir sistemi fonksiyonlarını ölçmek için kullanılır. Elektroensefalografi (EEG), beyin dalgalarını ölçer ve epilepsi gibi hastalıkların teşhisinde kullanılır. Elektromiyografi (EMG) ise kasların elektriksel aktivitesini ölçer ve kas hastalıklarının teşhisinde kullanılır.

Laboratuvar testleri, sinir sistemi hastalıklarının belirtilerinin sebebinin belirlenmesinde yardımcı olur. Örneğin, kan testleri, beyin enfeksiyonlarının veya otoimmün hastalıkların varlığını gösterebilir.

Sonuç olarak, nöroloji nedir sorusunu cevabı; sinir sistemi hastalıklarının teşhis ve tedavisi ile ilgilenen bir tıp dalıdır. Nörolojik hastalıkların teşhisi için birçok test ve muayene kullanılırken, tedavi için ilaçlar, fizik tedavi ve cerrahi müdahaleler gibi çeşitli yöntemler kullanılabilir.

Etimolojik olarak nöroloji nedir, nöroloji ne demektir diye bakacak olursak: kelime birçok tıp terimi gibi Yunanca kökenlidir. "Nöroloji" kelimesi, Yunanca "nöron" (sinir hücresi) ve "logos" (bilim) kelimelerinin birleşiminden oluşur. Bu nedenle, nöroloji kelimesi, sinir sistemi ve sinir sistemi hastalıkları ile ilgili bilimi ifade etmektedir.

 

Nöroloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Nöroloji, sinir sistemiyle ilgili birçok hastalığın teşhis ve tedavisiyle ilgilenir. Bu hastalıklar arasında şunlar yer alır:

 

 • Epilepsi: Beyin hücrelerinin anormal aktivitesi nedeniyle oluşan nöbetlerdir.
 • Beyin kanaması ve felç: Beyin kanaması, beyindeki bir kan damarının patlaması sonucu oluşan bir durumdur. Felç, beyindeki bir kan damarının tıkanması veya patlaması nedeniyle beyin hasarı oluşması sonucu meydana gelir.
 • Baş ağrıları: Migren, gerilim tipi baş ağrısı, küme tipi baş ağrısı gibi çeşitli baş ağrısı tipleri nörolojik sorunlarla ilişkilidir.
 • Parkinson hastalığı: Beyindeki dopamin üreten hücrelerin hasarı sonucu oluşan bir hareket bozukluğudur.
 • Alzheimer hastalığı: Beyindeki sinir hücreleri arasındaki iletişim bozukluğu sonucu oluşan bir tür demans hastalığıdır.
 • Multiple Skleroz (MS): Görme kaybı, koordinasyon bozukluğu, denge sorunları ve yorgunluk gibi belirtilerle karakterize bir nörolojik hastalıktır..
 • Serebral palsi: Beyindeki bir hasar sonucu oluşan bir hareket bozukluğudur.
 • Amyotrofik lateral skleroz (ALS): Motor sinir hücrelerinin hasarı sonucu oluşan ilerleyici bir sinir sistemi hastalığıdır.
 • Periferik sinir hastalıkları: Sinir sistemi dışındaki sinirlerdeki hasar sonucu oluşan bir dizi rahatsızlıktır, bunlar arasında karıncalanma, uyuşma, kas zayıflığı ve ağrı yer alır.
 • Myastenia Gravis: Sinir hücrelerinin kaslara iletimini engelleyen bir otoimmün hastalıktır.
 • Huntington hastalığı: Kalıtsal bir nörolojik bozukluk olup, sinir hücreleri ölürken hareket kontrolü, düşünce ve davranış bozukluklarına yol açar.
 • Tourette sendromu: Motor ve vokal tikler, obsesif kompulsif bozukluk ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile birlikte görülen bir nörolojik bozukluk.
 • Meniere hastalığı: İç kulaktaki sıvı basıncının dengesizliği sonucu meydana gelen baş dönmesi, işitme kaybı ve kulak çınlaması ile karakterize bir hastalık.
 • Trigeminal nevralji: Yüzün bir tarafında ani, şiddetli ağrıya neden olan bir sinir hastalığıdır.
 • Guillain-Barre sendromu: Vücudun bağışıklık sistemi, sinir sistemini hedef alarak sinirlerde iltihaplanmaya neden olan bir hastalıktır.

Nörolojik hastalıkların belirtileri genellikle sinir sistemiyle ilgili olduğu için, nörolojik bir muayeneden geçmek, doğru teşhis ve tedavi için önemlidir.

 

Nörolojide Sıkça Sorulan Sorular

 

Nöroloji hangi şikayetlere bakar?

Sinir sistemi kompleks bir yapıya sahip olduğundan, sinir sistemi hastalıkları da çeşitli semptomlarla kendini gösterebilir. Bu semptomlar genellikle aşağıdakileri içerir:

 

 • Baş ağrısı: Migren, gerilim tipi baş ağrısı, küme tipi baş ağrısı ve diğer baş ağrısı türleri nörolojik hastalıkların belirtileridir.
 • Baş dönmesi: Denge bozuklukları, iç kulak hastalıkları veya beyindeki kan akışının bozulması nedeniyle ortaya çıkan baş dönmesi nörolojik hastalıkların belirtileri arasındadır.
 • Uyuşma, karıncalanma veya güçsüzlük hissi: Bu semptomlar genellikle sinir sıkışması, sinir hasarı veya beyin fonksiyonlarının bozulması gibi sinir sistemi hastalıklarının belirtileridir.
 • Konuşma bozuklukları: Konuşma güçlüğü, afazi veya disartri gibi konuşma bozuklukları nörolojik hastalıkların belirtileridir.
 • Bellek problemleri veya unutkanlık: Bunlar genellikle beyin fonksiyonlarının bozulması veya Alzheimer hastalığı gibi nörolojik hastalıkların belirtileri arasındadır.
 • Sinirlilik veya anksiyete: Sinir sistemi hastalıkları, kişinin duygu durumu üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.
 • Kas krampları veya kas zayıflığı: Bunlar genellikle sinir hasarı, kas hastalıkları veya nörolojik bozuklukların belirtileri arasındadır.
 • Koordinasyon ve denge sorunları: Ataksi veya diğer koordinasyon problemleri nörolojik hastalıkların belirtileri arasındadır.
 • Depresyon veya duygu durumu değişiklikleri: Nörolojik hastalıklar, kişinin duygu durumunu etkileyebilir ve depresyon, anksiyete veya irritabilite gibi belirtiler gösterebilir.
 • Uyku bozuklukları: Nörolojik hastalıklar, uyku bozukluklarına neden olabilir ve uyku apnesi, uykusuzluk veya diğer uyku problemleri nörolojik hastalıkların belirtileri arasındadır.
 • Aniden ortaya çıkan konuşma veya görme problemleri, şiddetli baş ağrısı, yüzde asimetri, kol veya bacaklarda güçsüzlük veya uyuşma gibi belirtiler
 • Titreme, yavaş hareket, hareket de oluşan zorlanmalar.

 

Nörolog Nedir?

Nörolog en basit şekliyle nöroloji doktorudur, sinir sistemi hastalıkları ile ilgilenen tıp uzmanıdır. Sinir sistemi, beyin, omurilik, sinirler ve kaslar dahil olmak üzere vücudun kontrol sistemidir. Nöroloji doktorular, bu sistemi etkileyen hastalıkların teşhisini, tedavisini ve yönetimini yaparlar. Nöroloji doktorular, nörolojik muayene, görüntüleme testleri, kan testleri ve elektrofizyolojik testler gibi çeşitli teşhis araçlarını kullanırlar ve tedavileri de ilaçlar, rehabilitasyon programları ve diğer tedavi yöntemleri ile yaparlar.

EN AR RU FR