Genel Cerrahi

Ünitemizde; konusunda uzman hekim kadrosu ile modern teknolojik donanımı, anestezi ve yoğun bakım hizmetleri desteğiyle acil ve elektif cerrahi modern yöntemlerle yapılmaktadır.

Bütün girişimlerde 'hastalık yok hastanın hastalığı var' ilkesi esas alınarak gereken en az ve en uygun işlemler planlanmaktadır. Her hastanın kendine ait özellikleri vardır ve özel değerlendirilmesi gerekir, ana prensibi ile değerlendirilmektedir.

Klasik cerrahi yöntemler, videoendoskopik (laparoskopik) cerrahi ve lazer cerrahisi başarıyla uygulanmaktadır.

Başlıca yapılan ameliyatlar

 

  • Endokrin Cerrahisi 
  • Meme Cerrahisi 
  • Hepatobiller Cerrahi
  • Gastroenterolojik Cerrahi
  • Fıtık Cerrahisi
  • Proktolojik Cerrahi
  • Reflü Cerrahisi
  • Kanser Cerrahisi 
  • Acil Cerrahi